'Studiepunten kunnen niet vervallen'

Vincent Bongers
19 Januari 2017

Door een technische fout in de Wet Versterking bestuurskracht is het niet mogelijk dat studiepunten vervallen. Er is geen rechtsgrond voor het inperken van de geldigheidsduur van gehaalde tentamens.

Dat stelt jurist Peter Kwikkers, die specialist is op de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHW).

Hij roept studenten van wie punten zijn vervallen of bij wie punten mogelijk gaan vervallen op om zich bij hem te melden. Voor 120 euro zet Kwikkers dan stappen om deze punten dan alsnog te claimen.

De wet is op 1 januari ingegaan. Wat is er aan de hand?

‘De PvdA en de SP dienden een amendement in om de beperking van geldigheidsduur van tentamens, en daarmee de ruimte voor vervallen van studiepunten, te limiteren tot één precies omschreven uitzondering: sterk achterhaalde kennis, inzicht of vaardigheden,’ aldus Kwikkers.

‘Dit was altijd al door de wetgever bedoeld, maar werd in de praktijk steeds meer door universiteiten en hogescholen genegeerd. Echter: ook die hoge uitzonderingsgrond geldt vanaf 1 januari 2017 niet. Dat betekent dat studiepunten momenteel in geen enkel geval en om geen enkele reden kunnen vervallen.’ Gedupeerde studenten kunnen nu tijdelijk gebruik maken van een ‘venster’.

Minister Bussemaker is nu bezig om de fout in het amendement te repareren, aldus Kwikkers.

Het ministerie van Onderwijs erkent de fout. Door een ‘verschrijving’ is de oorspronkelijke bepaling vervangen. Maar de bedoeling van de regelgever is helder. Het laten vervallen van studiepunten is wel toegestaan. Er moet nu dan ook gewoon worden uitgegaan van de oude bepaling. De instellingen zijn opgeroepen om de geldigheidsduur van tentamens alleen te beperken als er sprake is van verouderde kennis.

Minister Bussemaker beweert echter volgens Kwikkers ‘ten onrechte dat vervallen studiepunten vervallen blijven, en nu nog steeds mogen blijven vervallen, op basis van de oude wet en Onderwijs- en Examenregelingen. Dat is een foute en verwerpelijke oproep, want er worden allerlei andere gronden dan sterke veroudering van de stof gehanteerd.’

‘Verschrijving is geen excuus en juridisch nonsens. De ‘oude’ WHW heeft overigens dezelfde bedoeling. Als het ‘oude’ recht volgens de minister nog geldt, moeten de instellingen zich daaraan houden. Dat doen ze welbewust niet, en ook niet aan het recht dat nu geldt en evenmin aan het nieuwe recht dat nog in werking moet treden. Het is duidelijk dat de instellingen, minister èn rechter er allerlei vervalgronden bijfantaseren om studiepunten toch te onteigenen.’

De universiteit Leiden past de OERen met betrekking tot de geldigheidsduur van tentamens echter wel aan. ‘Volgens de minister is de geldigheid van tentamens in principe onbeperkt, tenzij de kennis aantoonbaar verouderd is. De universiteit houdt zich hier ook aan’, mailt universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Faculteiten kunnen in principe wel beperkingen aanbrengen in de geldigheidsduur van tentamens, maar alleen als ze kunnen aantonen dat de kennis verouderd is.’

Meer info op www.triasnet.nl/red-uw-studiepunten

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

19 Januari 2017

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

19 Januari 2017