Geen stage

8 December 2016

Co-schappen en stages zijn fundamenteel verschillend, vindt minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Daarom krijgen geneeskundestudenten geen vergoeding als ze co-assistent zijn. Dat schrijft ze in een schriftelijk antwoord op Kamervragen over de financiële positie van geneeskundestudenten.

De fracties D66 en GroenLinks vroegen om verheldering over het verschil tussen stages, coschappen en traineeships. Hoewel een stage en een co-schap allebei leertrajecten zijn, schrijft de minister, is een belangrijk verschil dat er ‘bij een stage een overeenkomst aan de grondslag ligt.’ Bij traineeships, zoals het Rijkstraineeship, is er wel degelijk sprake van productieve arbeid, schrijft ze verder. Daar staat dan ook een salaris tegenover.

De minister schrijft dat ze, gezien eerdere correspondentie, geen aanleiding ziet ‘voor brede herbezinning op dit onderwerp’.

In oktober werd er nog geprotesteerd door de co-assistenten.

Deel dit bericht:

Nieuws

Kamertekort blijft nijpend

Nederlandse studenten blijven door het leenstelsel langer bij hun ouders wonen. Dankzij …

8 December 2016

Red superprins Panji

De UB is een crowdfundingsactie gestart om een groot aantal handschriften over de …

8 December 2016