Universiteit moet bezuinigen

Onduidelijkheid over verdeling geld studievoorschot

1 December 2016

Het tekort van 3,9 miljoen euro in 2017 is minder groot dan verwacht. Maar de Leidse universiteit moet wel bezuinigen.

Door Vincent Bongers Dat blijkt uit de begroting die maandag tijdens de universiteitsraad werd besproken.
De raad leverde kritiek op de begroting. Die is niet leesbaar genoeg en het is onduidelijk waar het geld gekoppeld aan de ‘voorinvestering studievoorschot’ heen gaat.

Uit de begroting 2017-2020 blijkt dat het negatieve resultaat voor 2017 minder groot wordt dan eerder verwacht. Het tekort van 3,9 miljoen euro hangt vooral samen met de voorinvesteringen studievoorschot. In 2016 werd nog uitgegaan van negatief resultaat van 7,3 miljoen euro.

Maar de vette jaren zijn voorlopig wel voorbij. De universiteit gaat dan ook na 2017 flink bezuinigen. Het gaat om zogeheten taakstelling van ongeveer zeven miljoen per jaar voor de periode 2018-2020.
In de Kadernota 2018, het document met de financiële plannen van universiteit voor de komende jaren, worden de bezuinigingsplannen verder uitgewerkt.

Het is de bedoeling dat het geld dat de afschaffing van de basisbeurs oplevert, gebruikt wordt voor studenten. Het duurt nog even voordat het ministerie van Onderwijs gaat betalen. Dus de universiteiten tasten eerst zelf in de buidel: de zogeheten voorinvestering studievoorschot.

De studenten in de raad willen graag dat scherper wordt gesteld waar dat geld terechtkomt.

‘De voorinvestering van het studievoorschot worden her en der genoemd in de begroting, maar er is nergens een echt goed overzicht te vinden van hoe dat geld verdeeld wordt’, zei Sander van Diepen van studentenpartij ONS Leiden maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘Het is handig om daar toch een aparte paragraaf voor te maken. Benoem specifiek waar de voorinvesteringen heen gaan.’

‘Ik ben nog iets radicaler als het om de weergave van de voorinvesteringen gaat’, zei Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS. ‘Wat mij betreft wordt daar een compleet apart boekje voor gemaakt dat verspreid kan worden. De faculteiten moeten ook duidelijk op hun begroting laten zien hoe het zit met de voorinvesteringen.’

‘Er moet in ieder geval heel goed gecommuniceerd worden naar studenten’, aldus Van Diepen. ‘Het hoeft geen boekje te zijn. Een mooie “dit is jullie geld en hier wordt het in gestoken” infographic op social media, kan natuurlijk ook.’

Er kwam meer kritiek op de begroting. Van Diepen: ‘De leesbaarheid van de begroting is een punt. Ik zit toch al wat langer in de raad, en voor mij is het al een uitdaging om dit stuk te begrijpen. Voor raadsleden die nieuw zijn, is het nog lastiger.

‘Er staan heel veel afkortingen in, maar er is nergens terug te vinden waar die nu precies voor staan. Er is een register nodig waarin staat wat die afkortingen betekenen.’

Ook de LVS vindt dat de begroting inzichtelijker moet worden. Tiggelaar: ‘Het is ons werk om de begroting te lezen, maar er zijn meer mensen die de begroting willen doornemen. Als een stuk dan vol met afkortingen staat, dan hebben zij geen idee waar het over gaat.’

Alderik Oosthoek van ONS Leiden merkte op dat er weinig tijd is om de begroting te doorgronden: ‘Ik vind het frappant dat we de begroting pas heel kort voor de vergadering krijgen. We hebben pas afgelopen week het document gekregen. Voor een begroting van honderden miljoenen, vind ik dat wel laat.’

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

1 December 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

1 December 2016