Meer helderheid nakijktermijn

1 December 2016

De studenten in de universiteitsraad willen een verscherping van de nakijktermijn in de onderwijs- en examenregelingen (OERen) van de universiteit.

De regels voor het collegejaar 2017-2018 werden maandag in de raad besproken. ‘We horen vaak dat de termijn van vijftien werkdagen die staat voor het nakijken van tentamens vastgesteld is in de regeling niet gehaald wordt’, zei Niels Westera van studentenpartij ONS Leiden en voorzitter van de raadscommissie Onderwijs en Onderzoek.

‘Als dat gebeurt, vraagt de docent om uitstel. Dat moet dan gecommuniceerd worden naar de studenten. We zouden graag wat specifieker in het OER willen opnemen op welk moment student dan wel precies zijn cijfer krijgt. En er moet ook een maximale termijn vastgelegd worden aan de verlenging als een docent het niet in vijftien dagen redt.’

Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS reageerde: ‘En wat gebeurt er als een docent het ook niet in de verlenging haalt? Kun je dan iemand een sanctie opleggen? En is dat wenselijk?’

De raad is daar nog niet over uit.

Tiggelaar had de nodige bedenkingen over het voorstel: ‘Ik ga helemaal niet uit van het slechte in de mens. Maar als je een verlenging opneemt in de OERen, hoeveel waarde heeft die eerste termijn van vijftien dagen dan nog?’

Mogelijk gaan docenten zich dan al richten op de extra tijd.

Volgens universitair hoofddocent psychologie Véronique De Gucht (FNV Overheid) zal dat niet gebeuren.

‘Je moet er niet van uitgaan dat docenten hier voordeel bij hebben. Ze gaan het nakijken van tentamens niet zo lang mogelijk uitstellen. Dat is juist iets dat je zo snel mogelijk wilt afronden. Maar er zijn altijd situaties denkbaar waarbij het toch niet lukt. Het is mijzelf ook een keer overkomen. Er moest in dat geval iets opnieuw berekend worden door het ICLON. Dat kost tijd.’

Westera maakte ook nog een opmerking over het automatisch aanmelden voor het tentamen bij de inschrijving voor een vak.

‘Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Er loopt een pilot bij de Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. We worden graag op de hoogte gehouden van die proef.’

Studenten willen die automatische inschrijving heel graag. Dat voorkomt dat studenten zich vergeten aan te melden voor een tentamen.

De universiteit is huiverig. Het verschil tussen het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven en het aantal studenten dat zich ook daadwerkelijk meldt in de tentamenzaal kan groot zijn. En dat zorgt voor allerlei problemen met zaalhuur en beschikbare tafels en stoelen.

VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

1 December 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

1 December 2016