Masterstudenten in Leiden zijn trager

15 Juni 2016

Er zitten grote verschillen tussen de afstudeersnelheden van masterstudenten aan verschillende universiteiten. Leiden is aan de langzame kant.

Van de Leidse studenten die sinds 2008 een éénjarige Master volgden, haalde gemiddeld 31 procent het masterdiploma in één jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VSNU over het studiesucces van masterstudenten. Het gemiddelde van alle universiteiten is 37 procent; met name de Universiteit Maastricht doet het stukken beter.

Bij de tweejarige Masters zit Leiden vrijwel precies op het landelijke gemiddelde van 40 procent. Ook hier scoort Maastricht beter, gevolgd door Tilburg.

Van de mensen die in september 2013 aan een tweejarige master begonnen in Maastricht, was zelfs meer dan vier vijfde ook binnen twee jaar klaar. Studenten aan de technische universiteiten lopen dan weer minder nominaal: van de mensen die in datzelfde collegejaar (2013-2014) begon aan een tweejarige Master van de Universiteit Twente had 26 procent na twee jaar de bul. In Delft was dat zelfs 19 procent.

Kanttekening bij de cijfers: ze geven geen volledig beeld. Om het eerlijk te houden kijkt de VSNU alleen naar de masterstudenten die in september begonnen aan een master; laatinstromers zijn dus niet meegenomen.

Dat kan al gauw twintig tot bijna veertig procent van de masterstudenten in een bepaald jaar schelen. Ook de zij-instromers vanaf het hbo zijn niet meegenomen. Zij moeten vaak eerst een schakelprogramma volgen, en dat kost sowieso wat extra studietijd.

BB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

15 Juni 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

15 Juni 2016