Weinig tijd voor medezeggenschap

Raadsleden kunnen werk niet goed doen

Vincent Bongers
9 Juni 2016

Studenten en personeelsleden uit de medezeggenschapsraden vinden dat ze informatie vaak te laat krijgen en te weinig tijd krijgen om hun werk goed te doen.

Dat blijkt uit de Medezeggenschapsmonitor Hoger Onderwijs 2016 van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) die gisteren verscheen.

Het ISO stuurde een enquête naar 1307 raadsleden en kreeg 447 volledig ingevulde vragenlijsten terug. Het gaat om leden van de universiteits – en faculteitsraden. Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden gemiddeld ruim acht uur per week aan medezeggenschapswerk besteden.

Uit de monitor komt verder naar voren dat raadsleden gemiddeld meer tijd besteden aan het raadswerk dan is afgesproken met de universiteitsbesturen. De afspraak is gemiddeld 7,5 uur per week. Maar in de praktijk komt dit neer op 8,8 uur. En eigenlijk zouden de raadsleden zelfs 10,2 uur nodig hebben om hun werk te doen, aldus het onderzoek. Een vijfde van de leden heeft bijvoorbeeld geen tijd voor vergaderingen van raadscommissies.

‘In Leiden is het best goed geregeld’, zegt universiteitsraadslid Joop de Kort van FNV Overheid. ‘Personeelsleden krijgen een dag in de week om te besteden aan het raadswerk. En dat is gemiddeld gezien genoeg. Die 0,2 fte wordt niet door je afdeling betaald maar komt uit een centrale pot. Er zit wel een maximum aan, namelijk schaal 11. Je maakt zelf afspraken met je leidinggevende over het vrijmaken van tijd. Nu ik in de raad zit, geef ik minder onderwijs.

‘In sommige gevallen levert de regeling problemen op. Het komt voor dat een leidinggevende tegenwerkt. Die vindt het dan veel te lastig dat een medewerker minder beschikbaar is. Maar het college van bestuur verplicht leidinggevenden om mee te werken.’

‘Je studie lijdt wel onder het raadswerk, maar dat geldt ook voor een bijbaan’, zegt Maria Tiggelaar, universiteitsraadslid voor studentenpartij LVS. ‘Het is je eigen verantwoordelijkheid hoe je je tijd indeelt. Ik mis wel eens een werkgroep door de raad. Dat los ik wel op met de docent. Dat levert geen problemen op. Al laten sommige docenten niet na om te zeggen dat de medezeggenschap zinloos is. Ik heb het nog niet aangedurfd om voor een tentamen aanspraak te doen op de regeling. Dan maak ik maar de herkansing.’

Studentleden van de universiteitsraad krijgen een vergoeding van rond de 430 euro per maand. Commissie- en fractievoorzitters krijgen daar nog een paar tientjes bovenop.

Uit de Monitor blijkt dat de raadsleden vinden dat ze vaak te laat betrokken worden bij de besluitvorming, en te laat informatie krijgen.

Volgens Tiggelaar valt dat in Leiden meestal wel mee. ‘De samenwerking met het college verloopt over het algemeen goed. Bij de meeste onderwerpen worden we vroeg betrokken. Maar af en toe krijgen we nog een verrassend besluit voor onze neus waar we eigenlijk al in een vroeger stadium over mee hadden willen praten.’

De Kort is ook positief over de interactie tussen raad en college. ‘Dat het goed loopt hebben we ook wel een beetje aan onszelf te danken. Je moet streng zijn en af en toe de hakken in het zand zetten.’

Het lukt raadsleden echter niet om studenten en personeel warm te laten lopen voor de medezeggenschap. Bij de universitaire verkiezingen zakt de opkomst bij vrijwel alle universiteiten steeds verder in. Ook Leiden ontsnapt niet aan deze trend.

De medezeggenschap krijgt overigens wel meer macht. Bijna alle partijen in de Eerste Kamer steunen de het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Bussemaker van Onderwijs. In februari had de Tweede Kamer al ingestemd met het voorstel. De wet geeft onder andere opleidingscommissies meer invloed en studenten krijgen een iets grotere rol in de benoeming van bestuurders. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

9 Juni 2016