Promovendi onvoldoende geschoold voor de klas

9 Juni 2016

Minister Bussemaker van onderwijs wil dat universiteiten ervoor zorgen dat promovendi beter voorbereid worden op het les geven. Ze gaat met de rectoren afspraken maken over het aanscherpen van de opleiding van aio’s. Maar harde eisen wil ze vooralsnog niet stellen.

Dit schrijft Bussemaker in een reactie aan de Tweede Kamer op het onderzoek De promovendus als docent van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) dat in april verscheen. De organisaties enquêteerden 257 promovendi van alle universiteiten, behalve de Open Universiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de ondervraagden onvoldoende geschoold en begeleid wordt om onderwijs te geven. Meer dan een derde van de promovendi meldt zelfs zonder enige vorm van scholing onderwijs te geven.

Daarnaast geeft 70 procent van de geënquêteerden aan meer tijd te besteden aan het geven en voorbereiden van onderwijs dan in hun contract is opgenomen. Het onderzoek komt dus in het gedrang.

Bussemaker noemt het rapport ‘een niet te negeren signaal’ voor universiteiten. Maar ze schrijft ook dat ze beseft dat ‘het aan de instellingen is om het thema docentprofessionalisering verder op te pakken.’ Desondanks wil de minister om de tafel gaan zitten met de universiteitsbestuurders om de kwestie verder te bespreken en ‘concrete afspraken te maken’ over de opleiding van docenten.

VB

Deel dit bericht: