Alle faculteiten naar Den Haag

Nieuwe opleidingen, groei naar 4500 studenten in 2020
9 Juni 2016

De Universiteit Leiden gaat haar activiteiten in Den Haag de komende jaren fors uitbreiden. Alle faculteiten zullen hieraan bijdragen. Dat staat in de kadernota Leiden in Den Haag 2015-2020, die de universiteit vandaag openbaar maakt.

Door Marleen van Wesel ‘De Universiteit Leiden is een universiteit in twee steden: Leiden en Den Haag’, verklaart rector magnificus Carel Stolker in het voorwoord van de nota.

Sinds de start in 1998 is de vestiging in Den Haag behoorlijk gegroeid. Zo’n 3.500 van de 25.800 studenten van de Universiteit Leiden volgen momenteel een opleiding in Den Haag. Voor 2020 ambieert de universiteit een groei naar 4.500 studenten. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Den Haag.

Volgens de rector zullen de ontwikkelingen niet ten koste gaan van Leiden, aangezien meer onderzoeks- en onderwijsmogelijkheden de universiteit als geheel zullen versterken. Ook benadrukt hij dat het college van bestuur van de universiteit in Leiden gehuisvest is en blijft.

De toename van het aantal studenten wordt vooral verwacht van enkele nieuwe opleidingen. Naast de tien bestaande opleidingen zullen nog ‘twee à drie nieuwe driejarige Engelstalige bacheloropleidingen starten en twee à drie nieuwe 1- of 2-jarige Engelstalige masteropleidingen’, zo staat in de nota.

Er zijn bijvoorbeeld verkenningen gepland voor masteronderwijs ‘op gebieden van governance, politiek en ICT’ en bacheloronderwijs ‘op gebied van politieke wetenschappen’. Dat laatste zou dan vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen komen.

Ook de andere faculteiten moeten in 2020 in Den Haag vertegenwoordigd zijn. Voor Archeologie zijn er bijvoorbeeld plannen voor een nieuwe minor over Governance en Heritage in samenwerking met de Faculteit Governance and Global Affairs, voorheen de Faculteit Campus Den Haag, die uiteraard al in Den Haag zit. Geesteswetenschappen heeft er al een aantal jaar de opleiding international studies en ook het Grotius Centre van Rechten zit deels in Den Haag. Sinds dit voorjaar is er al een LUMC-campus. Wiskunde en Natuurwetenschappen is al onder meer betrokken bij big data-onderzoek.

Voor meer mensen zijn ook meer voorzieningen en meer ruimte nodig. Dit najaar wordt al een locatie in het Wijnhavenkwartier opgeleverd. Die was al gepland, maar volgens de nota zou daar nog een extra verdieping gehuurd kunnen worden, waarvoor een eenmalige investering van 1,7 miljoen nodig is, waarvan 1,2 miljoen uit een subsidieaanvraag bij de Gemeente Den Haag.

De gemeente heeft ook al becijferd hoeveel extra studentenwoningen er nodig zullen zijn. De universiteit heeft bovendien plannen voor een Student Centre The Hague, een voorzieningengebouw met onder meer werkplekken, sportfaciliteiten en mogelijkheden voor allerlei studentenorganisaties.

Haagse Harrie, in Mare van 20 september 2010

Deel dit bericht: