Geen voldoendes herkansen bij Rechten

Door één tegenstribbelende student
2 Juni 2016

De faculteit Rechten voert het herkansen van voldoendes niet in. Een voorstel van de studenten in de faculteitsraad om dit mogelijk te maken haalde het net niet. Een van de studenten in de raad stemde tot verbazing en ergernis van zijn collega’s tegen.

Door Vincent Bongers Faculteiten mogen vanaf komend collegejaar het herkansen van voldoende gemaakte tentamens toestaan. Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen voerden de regeling al met de nodige beperkingen in. Maandag sprak de faculteitsraad Rechten over de herkansingen.
Jeske Clarijs van studentenpartij SGL brak een lans voor het herkansen van voldoendes. Studenten kunnen dan een minder goed cijfer wegpoetsen waardoor ze alsnog cum laude afstuderen. Of ze kunnen een laag cijfer opkrikken om zo meer zicht te krijgen op een stage. ‘Er kan iets aan de hand zijn geweest toen een student die ene zes haalde’, zei Clarijs. ‘Persoonlijke omstandigheden of veel tentamens in een korte tijd.’
Daarnaast vinden de studenten het onrechtvaardig dat iemand met een vier wel de kans krijgt om in tweede instantie een acht te halen, en een student die een zes haalt niet. Ook krijgen studenten zo meer vrijheid om de ‘zesjescultuur’ te ontstijgen.
De medewerkers in de faculteitsraad en het bestuur staan niet erg positief tegenover het herkansen en vrezen een toename in de werkdruk. ‘En we zijn al een beetje overwerkt’, zei personeelsraadslid en raadsvoorzitter Jerfi Uzman.
Personeelslid Bart Labuschagne vond meer nakijkwerk niet het probleem: ‘De werkdruk interesseert me niet zo. In het leven na je studie krijg je vaak ook maar een kans. Een beroepschrift moet in één keer goed zijn. Wen daar vast aan.’
De studentenpartijen willen bij voorkeur elke voldoende kunnen herkansen, maar dat is niet reëel. ‘We stellen voor om het aantal herkansingen te maximeren tot vijf keer in de bachelor en drie keer in de master. Het hoogste cijfer telt. De studenten staan eensgezind achter dit voorstel’, aldus Clarijs.
Maar geheel onverwachts bleek er toch geen eenheid te zijn. ‘Ik ben het er niet mee eens,’ zei Rhys Bane van studentenpartij LVS. Het rechtvaardigheidsbeginsel gaat bijvoorbeeld niet op, vindt hij. ‘Als je een vijf haalt, kun je je diploma niet halen. Met een zes kun je wel de studie afronden. Dat is een geheel andere situatie.’ De andere studenten waren verbolgen dat hij zijn collega’s niet van tevoren had verteld dat hij tegen is. Ook tegen zijn partijgenoten heeft hij niets gezegd.
LVS-universiteitsraadslid Koen Hamelink die bij de vergadering aanwezig was en een paar jaar geleden de discussie over de herkansingen aanzwengelde: ‘Ik heb voor de vergadering nog met hem gesproken en ik dacht dat het in kannen en kruiken was. Hij heeft zelf meegewerkt aan het partijprogramma waarin herkansen punt één is.’
Bane laat achteraf via mail weten dat hij niets heeft gezegd ‘omdat de discussie nooit gevoerd is op de feiten en omdat er geen cultuur bestaat waarin verschillende standpunten kunnen worden ingenomen in het debat’. De andere studenten in de raad voelen zich voor het blok gezet door Bane en verwijten hem solistisch gedrag.
Het bestuur en de medewerkers blijven bij hun bezwaren tegen het voorstel. ‘Met 5000 studenten loopt het allemaal snel op’, zei rechtendecaan Rick Lawson. ‘Verkijk je niet op de getallen. Wat betreft planning van tentamens is het ook lastig.’
De studentenpartijen kwamen na een korte schorsing met een nieuw voorstel. Clarijs: ‘Waar alle studentleden, als het goed is, mee kunnen instemmen. Het voorstel is nu om één voldoende per studiejaar te kunnen herkansen. Dat is dus drie mogelijkheden in de bachelor en een keer in de master. Dus in het totaal vier mogelijkheden. En het laatste cijfer telt.’
Maar tot hun verrassing stemde Bane weer tegen: ‘Ook dit voorstel steun ik niet. We moeten hier langer over nadenken.’ Uzman vindt dat ook: ‘Het voorstel is zo ingrijpend. Niet alle opties liggen nu op tafel.’

Deel dit bericht:

Nieuws