Vijf miljoen onterechte stufi

26 Mei 2016

Bijna de helft van de drieduizend gecontroleerde studenten die een uitwonendenbeurs ontvingen, bleek niet te wonen op het adres waarop ze in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven stonden.

Dat staat in het Rijksjaarverslag 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een hoog aantal, vergelijkbaar met 2014 overigens, en te verklaren door een nauwkeurige voorselectie van risicoprofielen. In 2015 heeft het ministerie vijf miljoen euro aan onterecht ontvangen studiefinanciering succesvol teruggevorderd. Toch, en daar gaat het Rijksjaarverslag eigenlijk vooral over, veroorzaakt de studiefinanciering een aardig tekort op de begroting van het ministerie. De uitgaven aan onder meer beurzen, leningen en reisproducten waren met 4,37 miljard euro 121 miljoen euro hoger dan verwacht. Dat komt bijvoorbeeld door lagere rentes op studieleningen. Ook zijn studenten meer gaan lenen. Door de invoering van het leenstelsel was dat wel verwacht, maar ook ouderejaars die nog wel recht hebben op de basisbeurs lenen dit jaar meer. Verder zijn er meer basisbeurzen omgezet in een gift dan geraamd, omdat steeds meer studenten uiteindelijk hun studie afronden. De totale uitgaven van OCW waren overigens 36 miljard euro, enkele honderden miljoenen meer dan begroot. De Algemene Rekenkamer vindt het Rijksjaarverslag van OWC in elk geval niet zorgelijk, in tegenstelling tot de jaarcijfers van de Belastingdienst en de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie.

MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

26 Mei 2016