Politicologie geeft teveel uit

Gevolgen nog onduidelijk

Vincent Bongers
26 Mei 2016

De faculteit Sociale Wetenschappen is de afgelopen jaren zuinig geweest en bouwde zo een te hoge financiële reserve op. Er is inmiddels meer geld in onderwijs geïnvesteerd, maar nu blijkt dat het instituut Politieke Wetenschappen de komende jaren moet bezuinigen.

Het aantal studenten neemt al jaren flink toe bij FSW. Om die groei bij te benen zijn meer docenten nodig, maar de investeringen in onderwijs bleven achter. Het was lastig om de vacatures te vullen. De faculteit bouwde de afgelopen jaren dan ook een flinke pot met geld op. Het college van bestuur en de universiteitsraad maanden de faculteit al een tijd om meer werk te maken van het aanstellen van docenten.

‘Het college vond onze reserves veel te hoog’, zei financieel controller Pieter Knetsch vorige week tijdens de faculteitsraadsvergadering waar de jaarrekening 2015 werd besproken. ‘Dus we zijn meer gaan uitgeven om de reserves naar beneden te brengen.’

De instituten dienden al in 2013 bestedingsplannen in. ‘En die hebben ook geleid tot meer aanstellingen.’

De faculteit had door de investeringen gerekend op een negatief resultaat. ‘We hadden gepland meer geld uit te geven dan we ontvingen’, legde Rolf Oosterloo van het faculteitsbestuur uit. ‘Er was een goede reden om dat te doen. Maar het resultaat is gunstiger dan begroot.’

De faculteit gaf in 2015 bijna zes ton uit de reserve uit, en had een negatief resultaat van ruim negen ton begroot. Er werd echter een negatief resultaat behaald van 11.000 euro.

De universiteit kent elf profileringsgebieden waar extra geld naar toe gaat. Het gaat vaak om financiering van interdisciplinair onderzoek. FSW had ook een flinke profileringsreserve opgebouwd. ‘Die wilden we ook uitgeven maar dat is niet gelukt’, legde Knetsch uit. ‘We zijn afhankelijk van derden. De grootste speler is het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar doen we heel veel projecten mee. Die zijn nogal traag met declareren. Ik bel en mail ze wel, maar ben niet van plan om op mijn knieën te gaan en te vragen of ze eindelijk een declaratie sturen.’

Helemaal crescendo gaat het niet bij de faculteit. Personeelsraadslid Frits Meijerink: ‘Ik begrijp dat mijn instituut, Politieke Wetenschappen, veel te veel geld uitgeeft. Maar dat zie ik niet terug in de jaarrekening.’

‘Dat klopt’, aldus Knetsch. ‘Dat punt speelt pas voor 2016 en 2017. De middelen van politicologie nemen de komende jaren af maar de uitgaven volgen die lijn niet.’

Oosterloo: ‘Als je geld uit reserves haalt, moet de bedrijfsvoering gelijk blijven of zelfs beter worden. Als je inkomsten dalen, wordt het wat kritischer. Daar zit politicologie op dit moment in. We zoeken samen met het instituut een oplossing.’

Deel dit bericht: