Toch instemmingsrecht

Maar wat kunnen faculteiten ermee?
Vincent Bongers
12 Mei 2016

De faculteitsraden krijgen toch instemmingsrecht op de hoofd­lijnen van de facultaire begroting. Maandag werd er in de universiteitsraad een voorstel van het college van bestuur besproken. Alleen is nog onduidelijk hoeveel meer macht de faculteitsraden nu echt krijgen.

In december besloot de faculteit der Sociale Wetenschappen al op eigen houtje het instemmingsrecht in te voeren. Het bestuur werd toen door rector Carel Stolker teruggefloten. Maar nu ligt er dus een voorstel om de facultaire medezeggenschap alsnog te versterken.

Het college van bestuur heeft een pot met geld. Dat wordt via een bepaald verdeelmodel deels doorgesluisd naar de faculteiten. De faculteiten financieren daar onderzoek, onderwijs en ondersteunend personeel mee. Op deze hoofdlijnen krijgen de raden nu instemmingsrecht.

In het voorstel staat echter ook dat de faculteitsraad geen wijzigingen kan afdwingen die ingaan ‘tegen door het college van bestuur vastgesteld en door de universiteitsraad goedgekeurd beleid’.

Mark Reid van studentenpartij LVS vroeg zich dan ook af hoeveel speelruimte de faculteitsraden dan hebben: ‘Er staat hier eigenlijk: "Dit is het verdeelmodel, en als je het niet eens bent met het model, moet je je toch aan het model houden."’

Ook Joost Augusteijn van personeelspartij FNV had zo zijn twijfels: ‘De instituutsbudgetten kun je eigenlijk niet aanpassen. Want anders moet je het hele financieringsmodel veranderen en dat is niet de bedoeling, lijkt het. Ik wil graag horen van het college zelf horen hoe dit precies zit.’

Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL: ‘Als je het niet eens bent met de verdeling van het geld, dan stem je niet in met de in het voorstel geschetste hoofdlijnen. Maar het is niet de bedoeling dat de faculteitsraden op elk niveau gaan mee begroten.’

Niels Westera van studentenpartij SGL: ‘En wat gebeurt er als een raad niet instemt met de begroting?’

Een deel van de raad vreest dat het financiële beleid van de universiteit op slot gaat als er om relatief onbelangrijke zaken tegen een begroting wordt gestemd.

‘Het instemmingsrecht is bedoeld om op de rem te kunnen trappen als het echt mis lijkt te lopen’, aldus Sander van Diepen van studentenpartij BeP. ‘Mocht bijvoorbeeld blijken dat het faculteitsbestuur ineens veel meer geld gaat uitgeven aan ondersteunend personeel, dan kan de raad ingrijpen en besluiten om geen instemming te geven op de begroting. En als dat gebeurt, gaat het bestuur waarschijnlijk in conclaaf met de raad om tot een oplossing te komen. Het is een laatste redmiddel.’

Op 23 mei spreekt de raad met het college over het instemmingsrecht.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

12 Mei 2016