'Houd geen scripties achter'

12 Mei 2016

De faculteit Governance and Global Affairs wil dat de executive master cyber security de scripties van haar studenten openbaar maakt. De opleiding had in de onderwijs- en examenregelingen (OERen) opgenomen dat de scripties vertrouwelijk blijven. Maar daar gaat de faculteitsraad niet mee akkoord.

De executive master wordt niet gefinancierd door de overheid en is gericht op mensen die al een carrière zijn begonnen. De opleiding kost 23.500 euro, vaak betaald door werkgevers.
De master wil graag de scripties vertrouwelijk houden omdat deelnemers onderzoek doen naar hun eigen bedrijf. Anders kan er wel eens gevoelige bedrijfsinformatie in de openbaarheid komen.
‘Volgens de OERen is de regel bij deze master dat de scripties niet publiekelijk beschikbaar zijn en dus niet worden gepubliceerd in het Leiden Repository’, merkte raadslid Patrick Overeem op tijdens de faculteitsraadsvergadering eind april. ‘Daar heb ik echt bezwaar tegen. Niet openbaar publiceren moet een uitzondering zijn. Zoals nu ook al het geval is bij alle andere opleidingen. Dan schrijven ze maar niet over hun eigen bedrijf. Het is wetenschappelijk werk, dat moet gecontroleerd kunnen worden door anderen. Je kunt echt niet zomaar scripties achterhouden, zeker niet als regel. De regel moet juist zijn: “Alle scripties zijn in principe beschikbaar tenzij...” De universiteit is daar heel duidelijk in. En dat moet zo blijven.’
‘We onderschrijven het standpunt van de raad’, aldus Jos Schaeken van het faculteitsbestuur. Het was bij ter perse gaan van deze Mare nog niet duidelijk of de OERen van de master ook daadwerkelijk zijn aangepast. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

12 Mei 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

12 Mei 2016