FSW schaft de propedeuse af

12 Mei 2016

De faculteit der Sociale Wetenschappen schaft de propedeuse af. Volgens het faculteitsbestuur is het papiertje door de invoering van het bachelor-master-systeem niets meer waard.

‘Een relict van een vergaan systeem’, noemde vice-decaan Paul Nieuwenburg de propedeuse tijdens de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen. ‘Er is allang geen propedeutisch examen meer. Om ceremoniële redenen werd nog aan de propedeuse-uitreiking vastgehouden, maar we moeten nu echt naar een bachelor-master-systeem: van 1+3 jaren naar 3+1 met een dingetje.’

‘Maar dit leeft toch nog wel onder studenten?’, wierp SGL-raadslid Sjoerd Stikvoort tegen. Nieuwenburg beaamde dat. ‘Maar juridisch gezien is het niets. Je hebt je eerste jaar gehaald. Moeten er echt propedeusediploma’s worden gedrukt die niets meer waard zijn?’

Personeelsraadslid Jan Jansen wilde weten of het de opleidingen vrij staat de propedeuse toch uit te reiken. Nieuwenburg: ‘Dat mag, maar het stelt niets meer voor, en opleidingen doen dat dan maar op eigen kosten. Ik zou er niet mee doorgaan. Pedagogiek wil het continueren, want "de ouders vinden het zo leuk." Maar het diploma heeft niet meer de functie die het had.’

Personeelsraadslid Jos Brosschot vroeg zich af hoe het zit met de reeds uitgereikte propedeusediploma’s. Volgens de vice-decaan waren deze al niks waard. Brosschot: ‘Dit moet toch meer gevolgen hebben dan het niet langer uitreiken van een papiertje?’ Nieuwenburg: ‘We hebben nu eenmaal gekozen voor een ander systeem. Er is overlegd met het college van bestuur. Als de raad zegt de propedeuse te willen behouden, dan kunnen we daarover praten. Maar ik weet niet welke verwachtingen je daarmee wekt.’PM

Zie ook: Geen Commentaar - Red de P

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

12 Mei 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

12 Mei 2016