Senaat kritisch over medezeggenschapswet

6 April 2016

De Eerste Kamer heeft bezwaren tegen het wetsvoorstel van onderwijsminister Bussemaker, dat de bestuurskracht van onderwijsinstellingen moet versterken.

In de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel in februari aangenomen. Senaatsfracties zijn minder over de plannen te spreken. Als de wet wordt ingevoerd, krijgen medezeggenschapsorganen en vooral opleidingscommissies meer macht. Studenten kunnen tijdens een fulltime bestuursjaar gewoon ingeschreven blijven staan zonder collegegeld te betalen, en onderwijsinstellingen kunnen de geldigheid van tentamencijfers minder makkelijk beperken. VVD-senatoren laten zich het meest kritisch uit over het wetsvoorstel, en vragen zich af hoe versterking van de medezeggenschap precies leidt tot de beoogde versterking van bestuurskracht. Volgens de liberalen zijn er al genoeg instemmings-, advies- en informatierechten, maar worden deze nog niet goed benut.
Maar ook andere partijen maken zich zorgen over de toenemende macht van met name opleidingscommissies. Ze vrezen voor overlap met de bevoegdheden van faculteitsraden, opleidingsdirecteuren en examencommissies. Senatoren van het CDA, D66, de SGP en de VDD zetten ook vraagtekens bij het plan om de geldigheid van tentamens te beperken als het om aantoonbaar verouderde kennis gaat. Wat is ‘verouderd’ nu precies? En hoe toon je dat aan? De wet zegt ook dat de geldigheid van tentamencijfers van studenten met bijzondere omstandigheden zoals ziekte, niet beperkt kan worden. ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze studenten wél mogen afstuderen met verouderde kennis?’, stellen de fracties. PM

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

6 April 2016