Colonel Colt slachtoffer wapenwet

6 April 2016

Het Leidse pistoolschietgezelschap Colonel Colt zoekt nieuw onderdak voor haar zwaardere wapens.

Sinds de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011 zijn de regels voor vuurwapens verscherpt, en daar lijkt het ‘pistoolschietgezelschap’ Colonel Colt van Minerva slachtoffer van te worden.

De besloten club binnen het corps –sinds 1853, uitsluitend mannen, en dan vooral van adel – bezit een aantal wapens die onder de strengere eisen vallen. Omdat het onder meer om erfstukken en voormalige verzetswapens gaat, willen de leden die niet laten vernietigen.

Uit een mailwisseling tussen de leden die uitlekte naar NRC Handelsblad, blijkt dat de leden overwegen om de wapencollectie bij een Belgische wapenhandel annex schietbaan te stallen. De anonieme tipgever spreekt schande van een ‘Adellijke elite die de wetgeving probeert te omzeilen’.

Een woordvoerder van Colonel Colt mailt: ‘Er bestaan vermoedens hoe de mail gelekt zou kunnen zijn, maar zonder iets zeker te weten, acht ik het niet verstandig daar een uitspraak over te doen.’

Op verdere vragen van Mare wilde hij niet ingaan. Hij benadrukt dat ‘als de locatie of bestemming in de toekomst wijzigt voor één of meerdere exemplaren, dat dan conform regelgeving zal gebeuren.’

Deel dit bericht: