Vrouwen beter dan mannen

10 Maart 2016

Meer vrouwen dan mannen studeren door, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 46 procent van de jonge vrouwen is hoger opgeleid tegenover 41 procent van de mannen. Volgens het CBS studeren vrouwen sneller en is er lagere studieuitval onder vrouwelijke studenten dan onder mannelijke studenten. De genderverdeling is nog ongelijk in technische en bètaopleidingen als natuurwetenschappen en informatica, die vooral mannelijke studenten aantrekken. Wel feminiseren veel opleidingen die van oudsher ook overwegend door mannen bezet werden zoals bedrijfskunde en diergeneeskunde. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt echter dat vrouwen vaker in deeltijd werken en ondervertegenwoordigd zijn in hogere posities. Waar het vrouwen nog aan ontbreekt, volgens Jet Bussemaker in het Radio 1 Journaal, is zelfvertrouwen: ‘Vrouwen mogen best iets minder bescheiden zijn.’

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 Maart 2016