Beste belasting-watcher

10 Maart 2016

Hoogleraar Rechten Allard Lubbers is afgelopen vrijdag geëerd met de titel ‘watcher van de belastingkamer.’ Bij de belastingkamer van de Hoge Raad worden cassatiezaken behandeld die betrekking hebben op het belastingrecht. De Hoge Raad is het hoogste rechtsorgaan in Nederland. De prijs is toegekend door de Hoge Raad in verband met het lustrum 100 jaar belastingkamer. De jury heeft Lubbers als best ‘innoverende, stimulerende en kritische’ volger van de belastingkamer gekozen. Lubbers heeft in verscheidene academische artikelen en boeken aandacht besteed aan het werk van de belastingkamer van de Hoge Raad. De titel ‘watcher van de belastingkamer’ bevestigt de wetenschappelijke positie van Lubbers. De prijs bestaat vooralsnog uit ‘de eer’ die Lubbers ten deel valt, al belooft de jury ‘te zijner tijd een uniek aandenken.’

Deel dit bericht: