Werken met beperking

18 Februari 2016

De universiteit wil de komende jaren 91 banen voor mensen met een arbeidshandicap realiseren. Rector magnificus Carel Stolker ondertekende vorige week donderdag een samenwerkingsovereenkomst met DZB, het reïntegratiebedrijf van de gemeente Leiden. Het is een uitwerking van de vorig jaar ingevoerde Participatiewet. Op dit moment heeft de universiteit al 35 medewerkers met een verstandelijke, psychische of fysieke beperking, via DZB. Dit jaar komen daar 16 fte bij.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

18 Februari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

18 Februari 2016