Researchmaster Latijns-Amerika Studies moet beter

4 Februari 2016

Achter de schermen van de Leidse researchmaster Latijns-Amerika Studies is het afgelopen jaar gewerkt aan een herstelplan voor de opleiding. De onderwijsleeromgeving was onvoldoende, zo oordeelde de KNAW-visitatiecommissie in maart vorig jaar.

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO), die het hoger onderwijs keurt en accreditaties toekent, maakte vorige week haar jaaroverzicht van 2015 bekend. Vierentwintig universitaire opleidingen in Nederland bleken afgelopen jaar niet volledig aan de accreditatie-eisen te voldoen. Die opleidingen, waaronder dus de Leidse researchmaster, moesten een herstelperiode in.
Masterstudenten Latijns-Amerika Studies kregen vrij veel keuzemogelijkheden, waardoor de opleiding ‘onvoldoende borgt dat elke student met zijn eigen disciplinaire achtergrond de eindkwalificaties ook daadwerkelijk behaalt’, staat te lezen in het advies van de KNAW-commissie.
De opleiding heeft een herstelplan opgesteld, dat inmiddels is goedgekeurd. De focus op een kernthema was daarin een belangrijk onderdeel. Dit collegejaar is al een aantal veranderingen ingevoerd, en in 2016-2017 volg en er nog een paar.
De NVAO heeft de accreditatie van de opleiding daarom verlengd tot en met augustus 2017 en acht het ‘voldoende aannemelijk’ dat de opleiding dan weer aan de accreditatie-eisen zal voldoen. MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

4 Februari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

4 Februari 2016