Waar gaat het geld heen?

Raad tast in duister over verdeling studievoorschot
Door Vincent Bongers
28 Januari 2016

De universiteit investeert in 2016 en 2017 tien miljoen euro extra in de verbetering van het onderwijs. Maar de universiteitsraad is nog niet overtuigd door de plannen het college van bestuur.

Door de invoering van het leenstelsel wilde minister Bussemaker van Onderwijs geld uitsparen voor investeringen in het hoger onderwijs. Maar dat geld komt pas vrij in 2018. En dus schieten de universiteiten de investeringen voor.
De Universiteit Leiden hoest tien miljoen euro op. In ruil voor hun basisbeurs krijgen studenten meer inspraak. De universiteitsraad heeft instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting, en over instemmingsrecht op de begroting op facultair niveau is nog discussie (zie pagina 1 en 5). En dat is van belang, want van die tien miljoen euro worden er zeven over de faculteiten verdeeld.
Het college van bestuur heeft investeringsplannen naar de universiteitsraad gestuurd. Er is een lijst aan projecten waarin het college geld wil investeren. Zo wil het college het diversiteitsprogramma en het excellentieprogramma verlengen. En komt er financiering voor betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen.
‘Nu instemmen is lastig’, zei Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL, maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘Hoeveel geld krijgt elk project precies? Dat staat niet in de brief van het college. We hebben geen overzicht. Het is verder onduidelijk hoe het geld over de faculteiten wordt verdeeld.’
SGL-raadslid Maud Pols: ‘Het college moet dat specifieker verwoorden. Dat is echt een eis voor instemming.’
‘Ons bekruipt een gevoel van gebrek aan controle’, zei Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS. ‘Na instemming is er geen moment meer waarop we kunnen zien of het geld op de juiste plek terechtkomt. Dat mis ik in deze procedure.’
Bouterse: ‘Het is gek om dit zonder concretisering aan ons voor te leggen. En wat gebeurt er als we niet instemmen? Komen de al lopende programma’s dan in de problemen? Volgens de ambtenaar die in de commissievergadering uitleg gaf, is dat zo. Dat is vreemd. Want dan krijg je de indruk: “Stem in, anders sneuvelt dit al lopende mooie programma.”’
Gwen Wolters van personeels­partij UB vond het stuk van het college niet erg helder: ‘Ik heb werkelijk geen idee. Wat is nu geld uit het studievoorschot? En wat zijn nu gelden uit onderwijsvernieuwing en – intensivering? Het loopt allemaal dwars door elkaar heen.’
Verder zijn er twijfels over bepaalde keuzes die het college maakt. ‘Diversiteit is heel belangrijk’, aldus Bouterse. ‘Maar ik zie toch graag dat het geld wat directer naar onderwijs gaat.’ ‘Je wilt eigenlijk gewoon meer docenten. Dat is toch de kern’, vond Joost Augusteijn van personeelspartij Abvakabo.
Fenna Poletiek van Abvakabo stelde dat de faculteiten een grotere rol moeten spelen in het smeden van plannen.
‘We vinden het belangrijk dat ideeën voor onderwijsverbetering bottom up ontstaan. De faculteiten komen met projecten met daarbij een kostenplaatje, en die worden dan gefinancierd. Dat is veel concreter. Het college moet geen zaken van bovenaf opleggen.’

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

28 Januari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

28 Januari 2016