Rechten tolereert ‘onuitroeibare’ uittreksels

28 Januari 2016

Het rechtenbestuur gaat bedrijfjes die collegeverslagen verkopen niet structureel aanpakken. Alleen bij letterlijke overname van teksten uit boeken en colleges wordt ingegrepen.

Vorig jaar november ondernam het instituut Politieke Wetenschappen stappen tegen de Stichting Intermediair Leiden (SIL). Deze aanbieder van betaalde college-uittreksels werd gedwongen een aantal politicologieverslagen uit de schappen te halen.
Reden voor andere instituten en faculteiten om te kijken of het nodig is om ook actie te ondernemen tegen uittrekselverkopers. Promovenda en Personeelsraadslid Judit Altena wilde weten of het rechtenbestuur de samenvattingen als een probleem ziet. ‘En, zo ja, kan en wil het bestuur daar dan iets aan doen?’
Portefeuillehouder onderwijs Peter van Es: ‘We kiezen voor een vrij heldere lijn. SIL-verslagen zijn, of ze nou kwaad doen of niet, in elk geval onuitroeibaar. Dus we zijn van een bepaalde realiteitszin uitgegaan.
‘In de Middeleeuwen gaven professoren studenten al de opdracht om verslagen te maken. Die werden dan verkocht. Maar die werden voordat ze in de winkel lagen nog wel nagelezen door de hoogleraar. Dat is een groot verschil met nu.’
Die samenvattingen zullen altijd blijven bestaan, concludeerde Van Es. ‘Verbieden heeft geen zin.’ Lachend: ‘Dan krijg je een ondergronds netwerk; handel in verslagen op het darknet.'
Van Es: ‘We laten het dus grotendeels lopen, maar pakken ernstige incidenten aan. Dus hele stukken uit boeken of colleges letterlijk overnemen en publiceren, is niet acceptabel.'
Maar het kan ook zo zijn dat de kwaliteit van een verslag zo slecht is dat actie ondernemen nodig is. ‘Iets verkeerd overnemen waardoor het lijkt dat de docent er niets van snapt. Dat kan je informeel oplossen. Geef de student een waarschuwing en zeg: “Dit kan natuurlijk echt niet. Je maakt ons allebei onsterfelijk belachelijk met deze samenvatting.”'
Van Es: ‘Maar die schade valt natuurlijk wel mee, omdat iedereen weet dat je niet blind kunt varen op die verslagen.’
Het bestuur vindt ook dat het aan de docenten zelf is om de samenvattingen overbodig te maken. Van Es: ‘Maak het tentamen zo dat je het alleen met een verslag niet haalt. Of geef zelf goed studiemateriaal.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

28 Januari 2016