Humanities Campus dichterbij

28 Januari 2016

De universiteit is weer een stap dichter bij de Humanities Campus, een groot nieuwbouwproject waarvoor de 58 sociale huurwoningen tegenover het Lipsius zouden moeten wijken.

De Leidse gemeenteraad heeft vorige week namelijk de zogenaamde nota van uitgangspunten vastgesteld, die de gemeente en de universiteit hebben opgesteld. Alleen GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Lid Kok stemden tegen de plannen.
De ChristenUnie verzocht het college van B&W nog wel om zich in te spannen voor het compenseren van de 58 woningen van Woningcorporatie De Sleutels, specifiek binnen de Singels. Een motie daarover werd aanvaard. Een motie van GroenLinks voor het behoud van de woonfunctie binnen het gebied rond de faculteit geesteswetenschappen werd verworpen.
In november stelde de universiteit haar buren op de hoogte van de plannen om Geesteswetenschappen de komende jaren gebouw voor gebouw aan te pakken volgens het zogenaamde Plazamodel, met een centraal plein. De universiteit groeit, verhuizen is te duur en in de hoogte bouwen wil de gemeente niet. Maar ook het Plazamodel kan wat De Sleutels alleen doorgaan, als minstens zeventig procent van de bewoners akkoord is. Dat wordt nog lastig, getuige de posters en spandoeken die zij de laatste tijd voor hun ramen gehangen hebben. MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

28 Januari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

28 Januari 2016