Voldoendes herkansen toch mogelijk

Als faculteiten daar ruimte voor bieden

Vincent Bongers
10 December 2015

Faculteiten mogen volgend collegejaar studenten niet langer verplichten deel te nemen aan de eerste tentamenmogelijkheid. En voldoendes herkansen wordt mogelijk. Al bepalen faculteiten zelf of ze dat toestaan.

Maandag besprak de universiteitsraad de onderwijs- en examenregelingen (OERen) met het college van bestuur. Studentenpartij LVS wil al een tijd dat voldoendes herkansen mogelijk wordt. Een eerdere poging van LVS-raadslid en rechtenstudent Koen Hamelink om dit op zijn eigen faculteit te regelen, slaagde niet. Een stap hoger lukt het wel.

‘We vinden het niet fair dat iemand die een vijf haalt wel de kans krijgt om alsnog een acht te halen en iemand die een zes haalt dat cijfer niet kan verbeteren’, schetste Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL het standpunt van de raad. Een zes kunnen herkansen is soms ook nodig. Zeker als er cijfereisen worden verbonden aan toegang tot de master. Zoals nu al het geval is bij politicologie.

De personeelsleden in de raad maakten zich vorige week wel zorgen over de mogelijke toename in werkdruk door extra herkansingen. De LVS legde toen uit dat het bij de bètafaculteit al mogelijk is om een voldoende gemaakt tentamen nog een keer te doen. En dat leverde daar niet veel extra werk op. Daarnaast zijn er maar weinig studenten die een voldoende willen herkansen.

Maar de raad besloot wel te voorkomen dat studenten maar blijven proberen om van een zes een acht te maken. Er komt maar één mogelijkheid per vak om een voldoende te herkansen. En die poging moet dan ook nog eens plaatsvinden in hetzelfde academische jaar waarin de voldoende is behaald.

De raad wil ook graag het artikel in de OERen schrappen dat studenten verplicht gebruik te maken van de eerste tentamenmogelijkheid. Van dit artikel kan een opleiding gebruik maken, maar dat hoeft niet. De raad vindt dat studenten meer vrijheid moeten krijgen om te bepalen welk tentamenmoment hen het beste uitkomt.

Het was de verwachting dat het college zich zou verzetten tegen de voorstellen van de raad. Maar dat gebeurde niet. ‘Als daarmee de kou uit de lucht is, heeft het college er geen bezwaar tegen om de mogelijkheid om voldoendes te herkansen in de OERen op te nemen’, zei vice-rector Simone Buitendijk. ‘Het is wel een optioneel artikel. Faculteiten geven hier zelf invulling aan.’ Het is dus nog twijfelachtig of alle studenten voldoendes kunnen herkansen.

Het college gaat ook akkoord met het schrappen van de verplichte eerste tentamendeelname. De raad haalde niet alles binnen. In de OER-en staat dat tentamens minimaal een geldigheidsduur van de nominale studietijd plus uitloop van een jaar hebben. Dat vindt de raad wat kort. Het college wil dit artikel niet aanpassen. Buitendijk: ‘Dit is een minimum geldigheidsduur, faculteiten hebben al de mogelijkheid om voor een langere periode te kiezen. Het heeft naar ons idee geen zin om dit aan te passen.’

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 December 2015