Hebben faculteitsraden instemmingsrecht?

10 December 2015

Universiteitsraadsleden hebben sinds dit jaar instemmingsrecht op hoofdlijnen van de universitaire begroting. Op facultair niveau moet dat óók gelden, menen student-leden van Geesteswetenschappen.

‘Krijgen de faculteitsraden instemmingsrecht?’ vroeg universiteitsraadslid Niels Westera van studentenpartij SGL afgelopen week in de universiteitsraadsvergadering.
Met de Wet Studievoorschot verdween de basisbeurs, maar kreeg de universitaire medezeggenschap ook het zogenoemde ‘instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting’. Maar er heerst onduidelijkheid over wat tot de hoofdlijnen gerekend moet worden, en voor welke medezeggenschapsorganen dat instemmingsrecht geldt.
Aan de Universiteit Leiden loopt momenteel een pilot, waarbij de universiteitsraad instemmingsrecht heeft bij de bespreking van de Kadernota: de financiële plannen van de universiteit voor de komende jaren. ‘We hebben het instemmingsrecht bij de universiteitsraad gehouden, en niet bij de faculteiten. Die hebben adviesrecht’, reageerde vice-collegevoorzitter Willem te Beest op Westera’s vraag.
In een brief aan de faculteitsbesturen schreef rector magnificus Carel Stolker eind november ook: ‘Het instemmingsrecht op hoofdlijnen voor de universiteitsraad (…) heeft alleen betrekking op de universitaire begroting en niet op de begroting van de afzonderlijke faculteiten, (…).’
‘Dat is vooral een uitleg van de huidige universitaire regeling, en niet zozeer een wettelijke uitleg’, reageerde raadslid Koen Giezeman (partij BeP) vorige week in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen. Hij verwees naar artikel 9.37 van de Wet op het Hoger Onderwijs. ‘Daar, nog een niveau hoger dus dan het college van bestuur en de Universiteitsraad staat dat ook aan alle faculteiten instemmingsrecht gegeven kan worden.’
Geesteswetenschappendecaan Wim van den Doel wil dat eerst goed uitzoeken, om er de volgende vergadering op terug te komen. Hij vindt dat de discussie op universitair niveau gevoerd moet worden. ‘Ik ben er niet voor dat de ene faculteit het uiteindelijk zus regelt en de andere zo.’ Maar hij uitte wel vast enkele bedenkingen. ‘Het achterliggende idee van die hoofdlijnen is dat studenten er zo op kunnen toezien dat er voldoende geld naar onderwijs gaat, en niet naar bakstenen, auto’s met chauffeurs en andere zaken.’ Dat is volgens hem bij uitstek terug te vinden in de Kadernota. ‘En die wordt op universitair niveau besproken.’ Ook vindt hij dat de faculteitsraadsleden het adviesrecht op de begroting, dat ze al wel hebben, niet moeten onderschatten. ‘Adviesrecht is óók een zwaar recht. Het kerncurriculum ging bijvoorbeeld niet door, toen de raad een negatief advies uitbracht. Dus wat lost een instemmingsrecht eigenlijk op?’ ‘Natuurlijk nemen wij ons adviesrecht serieus’, reageerde faculteitsraadslid Bert van Laar (BeP). ‘Maar onze positie kan sterker.’ VB/MVW

 

Wel bij FSW, maar niet bij Rechten 

Raadsleden van Sociale Wetenschappen kregen al wél instemmingsrecht bij de begrotingsbespreking. ‘Omdat dit het eerste jaar is houdt het bestuur er contact over. Voor komende vergadering staat het weer op de agenda’, vertelt FSW-studentraadslid Victor Pak (BeP). Volgens hem kan de aanpak van FSW voor andere faculteiten als voorbeeld dienen. ‘Echte zeggenschap is belangrijk op een decentrale universiteit als die van Leiden.’
Wiskunde en Natuurwetenschappen hanteert het instemmingsrecht nog niet. ‘Dat gaan we in januari bespreken’, laat studentraadslid Iris Vennis (BeP) weten.
Ook bij Rechten moet dat nog gebeuren. ‘Maar het is niet echt een issue’, zegt faculteitsraadsvoorzitter Jerfi Uzman. ‘Onze consensusaanpak werkt goed.’ Rechtenbestuurslid Dennis Hoitink bevestigt dat het adviesrecht meestal volstaat. ‘Hierover wordt jaarlijks constructief en in goede harmonie overleg gevoerd.’
Ook landelijk verschillen de interpretaties. ‘Bij de begrotingsbespreking in september hadden we nogal plotseling instemmingsrecht’, vertelt Lieke Nijland, faculteitsraadslid Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. ‘Op andere Utrechtse faculteiten is er meer discussie gaande, vooral over wát de hoofdlijnen zijn. Bij ons werd het niet afgebakend.’
Uit Groningen klinkt een heel ander geluid: ‘De discussie bevreemdt me enigszins’, zegt Letterenraadslid Léon Melein. In Groningen heeft de raad nog steeds alleen adviesrecht op de begroting, en die was ‘zorgelijk’. De faculteitsraadsleden overleggen daarom regelmatig met de universiteitsraad, die wel instemmingsrecht heeft, op de instellingsbegroting, waar de facultaire begroting weer onderdeel van uitmaakt.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 December 2015