Besloten vergadering over Haags geroddel

2 December 2015

De faculteitsraad van Campus Den Haag heeft dinsdag achter gesloten deuren gesproken over de personeelsmonitor 2015 (zie ook pag. 2). Uit deze enquête bleek dat er veel geroddeld wordt op de faculteit. Maar liefst een derde van de medewerkers die de monitor invulde, had met achterklap te maken. Dat is ruim hoger dan de andere faculteiten. In de monitor 2012 scoorde de faculteit al relatief slecht op het punt van sociale veiligheid. Er werd geroddeld en gepest. Het bestuur besloot maatregelen te treffen. In 2015 is het pestcijfer wel gedaald, maar er wordt nog steeds evenveel geroddeld. Het faculteitsbestuur weet inmiddels waar de problemen in de organisatie zitten maar wil voorkomen dat gevoelige persoonlijke informatie in de openbaarheid komt. Het bestuur heeft dan ook in samenspraak met de raad gekozen voor een besloten vergadering over de monitor.

Deel dit bericht:

Nieuws

Kamertekort blijft nijpend

Nederlandse studenten blijven door het leenstelsel langer bij hun ouders wonen. Dankzij …

2 December 2015

Red superprins Panji

De UB is een crowdfundingsactie gestart om een groot aantal handschriften over de …

2 December 2015