Cleveringapostzegel

29 Oktober 2015

Op 26 november komt er een postzegel uit die de beeltenis draagt van de drie Leidse hoogleraren Rudolph Cleveringa, Johannes Barge en Lambertus van Holk. Het is dan precies 75 jaar geleden dat deze docenten publiekelijk hun afschuw uitten over het gedwongen vertrek van hun Joodse collega’s. Het ontwerp van deze zegels toont naast de portretten van de drie ook de lijnen van hun profiel. Deze lijnen verwijzen naar een regel uit de protestrede van Cleveringa, waarin hij stelt ‘met een enkele lijn (…) te komen tot een schets (…) voor ontvankelijke geesten’. De postzegels zijn te bestellen via hemelop.nl.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

29 Oktober 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

29 Oktober 2015