Roddeldiscussie achter gesloten deuren

14 Oktober 2015

De faculteitsraad van Campus Den Haag gaat de uitkomsten van de personeelsmonitor mogelijk achter gesloten deuren bespreken. Dit om te voorkomen dat er gevoelige of persoonlijke informatie op straat komt te liggen.

Uit de monitor blijkt dat de faculteit kampt met geroddel. Een derde van het personeel meldt daarmee problemen te hebben gehad. Ook is er vaker dan bij andere faculteiten sprake van verbale agressie. 

In 2012, toen de vorige monitor uitkwam, scoorde de faculteit ook al relatief slecht op het punt van sociale veiligheid. Het bestuur nam toen maatregelen om pesten, geroddel en verbale agressie terug te dringen. Maar de problemen zijn nog niet opgelost. 

Tijdens de vorige raadsvergadering in september vertelde decaan Kutsal Yesilkagit, nu afwezig, dat het al vrij duidelijk was waar de problemen zaten. Toen wilde het bestuur de details uit de monitor nog niet bespreken. Het wachten was immers op Jolanda Riel, de nieuwe directeur bedrijfsvoering van de faculteit, die toen op vakantie was. Zij had informatie uit de eerste hand. 

Riel schoof nu wel aan bij de vergadering maar opnieuw werd de monitor niet besproken. ‘We willen het hier heel graag over hebben met de raad’, zei Bernard Steunenberg van het faculteitsbestuur. ‘Het is een heel belangrijk punt, maar we willen een aantal zaken nog verder bespreken met de verschillende afdelingen en instituten.’

Steunenberg legde uit dat nu ook beter in kaart kan worden gebracht wat de maatregelen die na de vorige monitor zijn ingevoerd, hebben opgeleverd. De raad wil graag in detail op de problematiek ingaan. ‘We zouden graag alle stukken ontvangen. Is dat mogelijk?’ vroeg raadslid Patrick Overeem. ‘Of zitten er beperkingen aan?’
Volgens het bestuur kan er een probleem ontstaan als alle stukken in een openbare vergadering worden besproken.

Het gaat om gevoelige en vertrouwelijke informatie. Het bestuur vindt dat de raad een keuze moet maken: of alles bespreken in een besloten vergadering of een openbare discussie over de grote lijnen tijdens een openbare bijeenkomst. Het is nog niet duidelijk wat de raad gaat doen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

14 Oktober 2015