Toezichthouders tegen inperken salaris

23 September 2015

De raden van toezicht hebben een brief naar minister Bussemaker van Onderwijs gestuurd waarin ze schrijven ‘enige zorg’ te hebben over de Wet Normering Topinkomens. Per 1 januari 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris.  In 2015 is dat maximumsalaris € 178.000. Dit jaar geldt dit maximum nog niet voor universiteitsbestuurders. Maar vanaf 1 januari 2016 moeten zij er ook aan geloven. Zij mogen dan niet meer verdienen dan 179.000 euro, de vastgestelde norm voor volgend jaar. Volgens de raden gaat dit ‘ernstige repercussies’ hebben voor ‘de invulling van bestuursfuncties en van topfuncties in onderwijs en onderzoek.’ De raden willen de mogelijkheid om in individuele gevallen af te kunnen wijken van de norm. ‘Onze verantwoordelijkheid voor de benoeming en beloning van bestuurders en voor het toezicht op de invulling van topfuncties binnen de universiteiten maakt dit noodzakelijk,’ aldus de brief.

Deel dit bericht: