Meer beurzen voor bestuurswerk

9 September 2015

De Universiteit Leiden stelt dit collegejaar 950.000 euro beschikbaar voor de financiering van bestuursbeurzen. Vorig jaar was dat 700.000 euro. Reden voor de verhoging is een toename van studenten, en daarmee van bestuurswerkzaamheden.

Het college van bestuur wilde het al, en de universiteitsraad is het met ze eens. De raad stemde tijdens de laatste overlegvergadering in met de nieuwe Regeling financiële ondersteuning 2015. De regeling uit 2012 moest op de schop, nu de basisbeurs heeft plaatsgemaakt voor het leenstelsel. Studenten maken met bestuurswerk aanspraak op een vergoeding, berekend in zogenoemde bestuursmaanden. De vergoeding compenseert namelijk de maanden studievertraging die een student door werkzaamheden oploopt.
Door het extra beschikbare geld gaat het bedrag voor één maand van 250 naar 300 euro. Het oude bedrag was gebaseerd op de basisbeurs. Ook komen er 250 extra maanden beschikbaar. De bestuursmaanden voor studieverenigingen worden vervolgens verdeeld door de faculteitsbesturen en die voor studentenverenigingen door het college van bestuur, dat geadviseerd wordt door de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV). Dan zijn er nog studenten die specifieke activiteiten organiseren voor de universitaire gemeenschap. Over hun beurzen adviseert het Leids Assessoren Overleg (LAssO).
Studenten met een volledige bestuursbeurs, dus van twaalf maanden, krijgen daarnaast een vergoeding voor hun collegegeld. Studieverenigingsbestuursleden ontvangen overigens maximaal tien maanden ondersteuning. Er is bovendien een maximum van achttien te ontvangen maanden tijdens je Leidse studententijd.
In de regeling is verder de vergoeding opgenomen voor studenten die door ziekte of topsport vertraging oplopen. Die twee groepen krijgen 100.000 euro extra. In totaal stelt de universiteit dus 350.000 euro meer beschikbaar. MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

9 September 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

9 September 2015