Meer geroddel bij Haagse campus

Een op de drie werknemers klaagt in Personeelsmonitor
3 September 2015

Bijna een op de vijf werknemers van de universiteit heeft de afgelopen zes maanden met geroddel te maken gehad. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2015 die deze zomer is verschenen.

In de vorige monitor, die in 2012 verscheen, meldde slechts 11 procent van het personeel last te hebben gehad van geroddel. Ruim de helft van de medewerkers vulde de monitor in.
Opvallend is dat de percentages voor andere vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, verbale agressie en psychisch- en fysiek geweld in 2015 ten opzichte van 2012 juist zijn gedaald. De faculteit Campus Den Haag bleek in 2012 ook al een flink roddelprobleem te hebben. Maar liefst een derde van de medewerkers had last van achterklap. Het faculteitsbestuur besloot toen om extra aandacht besteden aan het verbeteren van de sociale veiligheid op de Campus.
Het geroddel lijkt echter niet afgenomen. Den Haag noteerde een score van 33 procent. Dat is ruim hoger dan de andere faculteiten. Het pestcijfer daalde wel van vijf naar twee procent.
Verbale agressie blijft nog wel een probleem: vijftien procent van de medewerkers laat weten daar mee te maken hebben gehad. Dat was in 2012 nog één op de tien. Acht procent meldt in 2015 te maken hebben gehad met psychisch geweld. Vier procent is geconfronteerd met discriminatie.
Ook de faculteiten Archeologie en Geesteswetenschappen scoren aan de hoge kant wat betreft roddelen en verbale agressie. De universiteitsraad maakt zich hier zorgen over, bleek vorige week tijdens de raadsvergadering. Rector magnificus Carel Stolker reageerde op deze zorgen: ‘Er zijn veel verschillen tussen de faculteiten en afdelingen. De problemen aanpakken is dan ook maatwerk. Het is nu eerst aan de decanen en directeuren om hiermee aan de slag te gaan. Ik weet bijvoorbeeld dat ze in Den Haag hier echt mee bezig zijn. Die laten dit echt niet op zich zitten.
‘We spreken er natuurlijk wel over met decanen en bedrijfsvoerders. Waar zaken echt knalhard in het rood staan, zullen we als college wel wat beter kijken.’
De hoge werkdruk aan de universiteit is ook een groot probleem, blijkt uit de resultaten van de monitor. Veel medewerkers draaien overuren om hun werk op tijd af te krijgen.
‘Als je de cijfers ziet met betrekking tot de werkdruk, dan valt het eigenlijk nog mee’, aldus Stolker. ‘Maar dat betekent niet dat er niets valt te verbeteren. Er moeten meer handen aan het bed komen, of in ons geval aan het bord. Waar de werkdruk het hoogste is, komen er extra medewerkers. We gaan ook in overleg met de decanen en inventariseren welke red tape we kunnen verwijderen; we willen overbodige bureaucratie aanpakken.’
De universiteitsraad heeft ook een notitie geschreven over werkdruk. ‘Daar gaan we ook zeker gebruik van maken.’
Het is echter niet zo dat een groot deel van het personeel ’s ochtends met lood in de schoenen naar de universiteit sloft. Medewerkers zijn gemiddeld gezien best blij met hun baan. De rapportcijfers zijn goed. Werken bij de universiteit scoort een 7,6. De ‘universiteit als werkgever’ haalt een 7,3. Beide cijfers zijn hoger dan in 2012. Medewerkers van de faculteit Rechten zijn het meest tevreden. Geestenwetenschappen en Campus Den Haag scoren het laagst. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

3 September 2015