Kort = Goed

3 September 2015

Wetenschappelijke artikelen met korte titels worden vaker geciteerd.

Als je een artikel schrijft over de resultaten van je onderzoek, is het natuurlijk wel zo leuk als iemand dat leest. Nog leuker is het als iemand het vervolgens citeert in een ander artikel. Het aantal citaties van je werk geldt als een maatstaf voor hoe belangrijk, goed of vernieuwend de artikelen zijn. Het is een maatstaf van niks, maar het is wél makkelijk meetbaar. Dus worden universiteiten, wetenschappers en vakbladen maar al te vaak met elkaar vergeleken op basis van hun citatiescores.
In het vakblad Royal Society Open Science beschrijft een drietal Britse onderzoekers een analyse van 140.000 artikelen in wetenschappelijke bladen, verschenen tussen 2007 en 2013. Daaruit blijkt dat artikelen met korte titels ietsje vaker geciteerd worden dan artikelen met lange titels. Heel veel scheelt het niet, en binnen één tijdschrift is het effect nog kleiner. En er zijn tijdschriften – The Lancet, met name – waarin lange titels juist wel samengaan met meer citaties.
Het is niet duidelijk waarom kortere titels beter scoren. Misschien omdat ze toegankelijker zijn, maar het zou ook kunnen dat bladen die veel geciteerd worden – Nature en het New England Journal of Medicine, bijvoorbeeld – strengere eisen aan de titels van stukken stellen.
Misschien kan baanbrekender onderzoek ook met een kortere titel toe. De onderzoekers zelf vermoeden in elk geval dat stilistische keuzes tot meer citatiepunten kunnen leiden. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

3 September 2015