Medezeggenschap werkt niet goed, zeggen raden zelf

18 Juni 2015

Bijna de helft van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs heeft nauwelijks invloed.

In 2010 ging een wet in werking, waardoor de raden ietsmeer macht kregen. Hielp dat? Het Interstedelijk StudentenOverleg hield een enquête onder zo’n duizend universiteits- en faculteitsraadsleden, en hun hbo-collega’s.Waar in Amsterdam studenten en medewerkers gebouwen bezetten, hoeft dat van de rest van Nederland blijkbaar niet zo nodig. In een derde van de raden is ten minste één zetel leeg. Niet zo gek, want zelfs wie er wél zit, vindt dat de raden weinig te zeggen hebben. 62 Procent geeft aan ‘matig tot geen invloed’ te hebben op de algemene gang van zaken . Inzake financiën en de prestatieafspraken tussen universiteit en het ministerie van Onderwijs ziet respectievelijk 45 en 47 procent van de ondervraagden géén waarneembaar effect van hun medezeggenschap. Ook zijn de leden kritisch over het moment waarop ze informatie krijgen over beleidsaangelegenheden, en de toereikendheid daarvan. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Kamertekort blijft nijpend

Nederlandse studenten blijven door het leenstelsel langer bij hun ouders wonen. Dankzij …

18 Juni 2015

Red superprins Panji

De UB is een crowdfundingsactie gestart om een groot aantal handschriften over de …

18 Juni 2015