Wetenschapsagenda schift vragen

10 Juni 2015

Het juryproces van de Nationale Wetenschapsagenda is afgerond. Van de bijna twaalfduizend vragen zijn er nog maar 248 over.

Onderdeel van het nieuwe wetenschapsbeleid van OC en W is een zogeheten wetenschapsagenda, waarbij iedereen vragen aan de wetenschap mocht stellen. Dat leverde bijna twaalfduizend vragen op, afkomstig van wetenschappers en leken.
Dat is wat veel, dus zette de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen – de organisatie die in Nederland ‘de wetenschap’ vertegenwoordigt taalkundige software in om de vragen te clusteren op thema.
Dat samenvegen leverde 248 clusters op, behoorlijk gelijk verdeeld over de verschillende vakgebieden. Het juryrapport met alle vragen staat hier (PDF).
Voor elk van die clusters moesten de KNAW-jury’s een overkoepelende vraag formuleren. Die vragen moesten binnen tien jaar onderzoekbaar zijn, grensverleggend zijn, en aansluiten bij het werk van een Nederlandse onderzoeksgroep of aanleiding vormen zo’n groep op te bouwen.
Mare’s vraag ‘Word je hufteriger van vlees eten?’ is vermoedelijk ondergeschoven in de clustervraag ‘welke factoren bepalen moreel gedrag?’
Volgende week zijn er in Den Haag conferenties waar verder over de vragen wordt gediscussieerd. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 Juni 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

10 Juni 2015