Geen ruimte voor herkansen voldoendes

10 Juni 2015

De examencommissie van Rechten wijst verzoeken om voldoendes te herkansen af. Studentenpartij LVS wil dat de commissie uitlegt waarom zij deze verzoeken niet honoreert.

De LVS wil dat studenten een voldoende kunnen herkansen. De faculteitsraad Rechten is verdeeld over het plan. Ook het faculteitsbestuur ziet de nodige complicaties. De onderwijsraad van de faculteit waar alle opleidingsdirecteuren in zitten, is geen voorstander.
In een eerdere faculteitsraadsvergadering werd geopperd dat al mogelijk is om via een verzoek aan de examencommissie een voldoende te herkansen. In theorie kan dat inderdaad, maar tijdens de raadsvergadering maandag bleek dat gedane verzoeken niet worden gehonoreerd.
Het faculteitsbestuur heeft een lijstje gemaakt van studenten die bij de examencommissie een verzoek hebben ingediend om een voldoende te mogen herkansen. Het blijkt dat er in het collegejaar 2013-2014 vijf studenten zijn geweest die zo’n verzoek hebben ingediend. En die zijn allemaal afgewezen.
Dit collegejaar was er tot nu toe één verzoek en dat is ook afgewezen. ‘Het lijkt er sterk op dat studenten niet de mogelijkheid krijgen om via de examencommissie een voldoende te herkansen. Heeft het bestuur daar een mening over? Is dat eigenlijk wel de bedoeling? wilde LVS-raadslid Koen Hamelink weten.
‘Als we daarover al een mening hebben, kunnen we die niet geven’, legde Pauline Schuyt van het faculteitsbestuur uit. ‘Het is aan de examencommissie om deze beslissingen te nemen. De faculteitsraad kan aan de examencommissie wel om een toelichting vragen.’
Rechtendecaan Rick Lawson: ‘Het is eerder gebeurd dat de commissie door de raad is uitgenodigd om uitleg te geven over haar beleid. Wij willen echter op geen enkele manier de indruk wekken dat het bestuur opdrachten geeft aan de examencommissie. Er zitten op grond van de wet Chinese muurtjes tussen de commissie en het bestuur. En de wetgever heeft dat bedacht, omdat de commissie de ruimte moet hebben om in alle objectiviteit en vrijheid besluiten te nemen. We kunnen en willen geen invloed uitoefenen.’
Hamelink wil dat de examencommissie uitlegt waarom de verzoeken niet gehonoreerd worden. ‘Een verzoek kan door de examencommissie ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wie bepaalt er eigenlijk wat een bijzondere omstandigheid is. Wie stelt die criteria op?’
Schuyt: ‘De examencommissie geeft invulling aan de bepaling in de onderwijs- en examenregelingen (OERen) van de faculteit.’ In de OERen staat inderdaad dat de examencommissie in bijzondere gevallen een herkansing kan toestaan.
Hamelink liet weten dat hij een brief aan de examencommissie gaat sturen waarin hij zal vragen wat een “bijzondere of uitzonderlijke omstandigheid” eigenlijk is. ‘Iets dat bijzonder is, betekent niet meteen dat het ook een goede reden is om te herkansen.
Als je op weg naar je tentamen een olifant ziet en daardoor je tentamen niet haalt, dan is dat bijzonder. Maar het is geen reden om te zakken, vind ik.’
Hamelink: ‘Naar mijn idee is het verbeteren van het toekomstperspectief een hele goede reden om een voldoende te mogen herkansen, maar dat is dan weer geen bijzondere omstandigheid.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 Juni 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

10 Juni 2015