'Altijd plek voor student in crisis'

Rechten ontkent lange wachttijden studieadviseurs
Door Vincent Bongers
10 Juni 2015

Vorige maand klaagden rechten­studenten over lange wachttijden bij studieadviseurs. Volgens het bestuur hoeven studenten echter nooit langer dan vier weken te wachten en spoedgevallen krijgen nog veel sneller advies.

In mei stelden verschillende studenten uit de faculteitsraad dat de wachttijden bij studieadviseurs kunnen oplopen tot drie maanden.
‘Ik had vorige week een “heidag” met de studieadviseurs en daar hebben we ook de door de raad aangedragen problemen besproken’, zei Pauline Schuyt van het faculteitsbestuur maandag.
‘We hebben het nagekeken en het blijkt dat de maximale wachttijd voor een afspraak met de studieadviseur vier weken is. Een opvallend verschil met de door studenten genoemde drie maanden. En er is ook altijd nog een mogelijkheid om eerder aan de beurt te komen. Er zijn inloopspreekuren, maar het kan zijn dat een student dan lang moet wachten.’
Voor ‘echte spoedgevallen’ zijn er ook nog ‘time slots in het rooster’. ‘Een student in crisis kan heel snel worden ingedeeld.’
Maar er zijn ook wel studenten die zich heel laat melden.
‘Als je op het allerlaatste moment komt, dan zijn er dingen die de studieadviseur niet meer kan regelen. Het is problematisch als een student die zijn vierjaarstermijn niet gaat halen, daar één dag voor het vervallen van de cijfers mee aan komt bij de studieadviseur. Dan is het lastig om nog op tijd afspraken te maken met de examencommissie. De timing van studenten is ook niet altijd even optimaal.’
Raadsleden vroegen vorige maand ook of studenten een second opinion kunnen krijgen. ‘Daar hebben de studieadviseurs geen enkel bezwaar tegen’, aldus Schuyt.
‘Ook switchen is mogelijk als een student bijvoorbeeld geen klik heeft met de studieadviseur. Ze hebben ieder een eigen stijl. De ene student heeft liever een vrouw, de ander een man. Dat kan allemaal.’
Er waren ook klachten over het tekortschieten van de adviezen.
‘Studieadviseurs kunnen ook niet altijd alle informatie geven die de student wenst. Ze zitten zelf ook wel eens laat in de lijn wat betreft de ontvangst van informatie. De DUO gaat bijvoorbeeld over de lotingen en de studieadviseur kan pas wat ondernemen als die organisatie die informatie vrijgeeft. De adviseurs vinden dat soms best frustrerend.’
Dit studiejaar komt er overigens nog een facultaire enquête waarin ook aandacht is voor het functioneren van studieadviseurs.
Ook universiteitsbreed wordt er een soortgelijke enquête voorbereid.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

10 Juni 2015