Aftrek studiekosten wordt geschrapt

21 Mei 2015

Met ingang van volgend collegejaar kunnen studenten hun studiekosten niet langer fiscaal aftrekken. Volgens minister Bussemaker van Onderwijs raakt dat vooral studenten die zich in de uitloopjaren van hun studie bevinden en studenten die de bijverdiengrens overschrijden.

Dat schrijft ze in een brief aan de Eerste Kamer, die haar gevraagd had de effecten in kaart te brengen.
Onder het huidige stelsel mogen studenten hun studiekosten (collegegeld en voorgeschreven leermiddelen) van de belastingen aftrekken. Ze komen daarvoor in aanmerking als gemaakte kosten hoger zijn dan de ontvangen basis- en aanvullende beurs. Daarnaast geldt een drempel van 250 euro.
In de praktijk komt het dan ook niet zo vaak voor dat studenten hun studiekosten af kunnen trekken, omdat ze te weinig verdienen en de kosten bijna nooit hoger zijn dan de ontvangen gelden plus 250 euro. Alleen studenten die de bijverdiengrens overschrijden of hun basisbeurs al hebben opgemaakt, hebben er profijt van.
Maar nu de basisbeurs verdwijnt, zouden wel veel studenten voor belastingaftrek in aanmerking komen. Dat kost de overheid te veel geld, dus wordt die mogelijkheid geschrapt.
Toen er afspraken gemaakt werden over het afschaffen van de basisbeurs, werd afgesproken dat huidige studenten de beurs zouden behouden, de zogeheten ‘cohortgarantie’. Maar in de Eerste Kamer merkte senator Essers (CDA) op dat de afschaffing van de belastingaftrek ook de huidige studenten zou raken.
Minister Bussemaker lijkt in de brief niet onder de indruk van de kritiek. ‘Studenten die niet te maken krijgen met het studievoorschot omdat zij onder de cohortgarantie vallen, ondervinden geen andere gevolgen van de maatregel binnen de scholingsuitgaven dan studenten die wel te maken krijgen met het studievoorschot. De aftrek komt immers voor beide groepen met ingang van het nieuwe studiejaar te vervallen’, schrijft ze in de brief. PM

Deel dit bericht: