Examencommissies moeten beter

23 April 2015

Minister Bussemaker van onderwijs vindt het zorgelijk dat sommige examencommissies de wettelijke bepalingen niet volgen. Zo worden er wel eens klachten behandeld in het bijzijn van een examinator die ook examencommissielid is, of ontbreekt er een docent in de examencommissie.

Dat blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie. Bussemaker vraagt universiteiten en hogescholen om de examencommissies verder te versterken.
Examencommissies in het hoger onderwijs functioneren steeds beter, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. De minister wil bijvoorbeeld dat examencommissies periodiek checken of de tentamens de vereiste eindkwalificaties dekken. Dat is misschien niet wettelijk voorgeschreven, maar wel nodig om de wettelijke kerntaak van de commissie uit te voeren, schrijft de minister. Ook ziet ze graag dat het aanwijzen van examinatoren wordt verbeterd: het komt nu regelmatig voor dat een docent helemaal niet weet dat hij als examinator is aangewezen.
De minister concludeert ook dat examencommissies veel taken aan anderen overdragen. Dat vindt ze prima, maar ze zouden dat wel vast moeten leggen in een mandaatbesluit. In het jaarverslag dienen de commissies aan te geven wie voor die taken verantwoordelijk is.
Tot slot maakt de minister zich zorgen om het feit dat een derde van de examencommissies onvoldoende tijd zegt te hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook voor professionalisering is dikwijls te weinig tijd of geld. Universiteitskoepel VSNU denkt na over maatregelen die de examencommissies in het wetenschappelijk onderwijs kunnen versterken. PM

Deel dit bericht: