Differentiatie collegegeld van de baan

15 April 2015

Nu het studievoorschot er is, ziet minister Bussemaker geen reden om nog met collegegelden te differentiëren.

Dat zei ze in een interview met NU.nl. Als het aan de minister ligt, wordt het plan om voor extra studietrajecten voor excellente leerlingen hoger collegegeld te vragen, ingetrokken.
Anderhalf jaar geleden kondigde Bussemaker nog een proef aan met de zogeheten collegegelddifferentiatie. Vanwege de discussie rond het leenstelsel werd deze tijdelijk in de ijskast gezet. Een meerderheid in de Tweede Kamer laat het daar het liefste bij, blijkt nu uit een rondgang van de nieuwswebsite.
De VVD, die het voorstel voor collegegelddifferentiatie lanceerde, reageerde verontwaardigd. Het vorige kabinet maakte namelijk afspraken met de hogescholen en universiteiten over experimenten met hoger collegegeld, zodat zij genoeg geld zouden hebben om zich met excellentieprogramma’s te profileren. De PvdA zou zich daar gewoon aan moeten houden, stelt de VVD.
Ook universiteitskoepel VSNU ziet liever dat de PvdA zich aan de afspraken houdt, omdat de financiering voor excellente programma’s nu ergens anders vandaan moet komen.
Veel andere partijen zijn echter blij dat de minister in overleg met het kabinet af wil zien van collegegelddifferentiatie. Ze vrezen een tweedeling: een excellente opleiding voor wie zich het hoger collegegeld kan veroorloven, en een gewone opleiding voor de overige studenten.
Bovendien menen ze dat er door het leenstelsel al voldoende geld vrijkomt om in de kwaliteit van het hoger onderwijs – en dus ook in excellentietrajecten – te investeren. PM

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

15 April 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

15 April 2015