'Waar waren jullie al die tijd?'

1 April 2015

Nog niet iedereen heeft zijn plek gevonden rondom de Nieuwe Universiteit, na de politieke wending van vorige week. Toen besloot de actiebeweging als partij mee te doen aan de universitaire verkiezingen tussen 18 en 22 mei.

‘Lastig’, noemde Bert van Laar de situatie dinsdagavond, tijdens de inmiddels wekelijkse bijeenkomsten van de Nieuwe Universiteit Leiden. ‘Het is een signaal aan alle studenten dat de huidige raadsleden hun werk niet goed doen.’ Van Laar studeert wijsbegeerte in Leiden en muziekwetenschap aan de UvA. Bij beide universiteiten zet hij zich in als studentraadslid, in Leiden namens studentenpartij BeP. De NU-bijeenkomsten worden vooralsnog trouw bezocht door BeP-leden, maar die bevinden zich daar nu in een vreemde positie.

Van Laar: ‘Waarom niet gewoon samenwerken? De bestaande partijen kunnen toch aan de slag met de punten uit de actiebijeenkomsten?’

‘Als jullie wel goed werk leverden, waarom zouden deze bijeenkomsten er dan zijn?’ reageert Jonas van Donselaar, nummer drie op de lijst NU Leiden.

Nicholas Vrousalis, docent politieke filosofie en aanwezig op alle NU-bijeenkomsten tot zover, vindt dat er heus nog samengewerkt kan worden op overeenkomstige standpunten.

‘Studentenpartijen, waar waren jullie al die tijd?’ vat Van Laar verschillende geluiden uit de zaal samen. ‘Maar ook voor ons is dit een momentum.’ Hij pleit voor coördinatie en samenwerking.

‘Leden van andere partijen zijn erg welkom op onze bijeenkomsten’, reageert Cissie Fu, bijeenkomstleider en docent politieke theorie. Volgens haar is er al wel samenwerking, bijvoorbeeld bij het overbrengen van het statement van NU Leiden aan het College van Bestuur.

Niet alleen de bestaande partijen twijfelen over hun positie. ‘De meesten van ons blijven hier maar kort, weten nauwelijks hoe het systeem werkt. Ze voelen zich er niet helemaal bij horen’, verwoordt een internationale student de sentimenten uit haar omgeving.

‘We willen niemand buitensluiten’, benadrukt Fu. ‘Perspectieven vanuit jullie oorspronkelijke universiteiten komen juist erg van pas.’

Van Laar had nog een praktische kanttekening. ‘Er staan drie kandidaten op jullie lijst. Ook bij veel stemmen zal de invloed beperkt blijven, want het stembureau accepteert nooit dat er nog een extra vierde persoon uit de achterban wordt bijgehaald.’

Navraag bij Daniël Mandel, voorzitter van het Centraal Stembureau, bevestigt dat: ‘In de Tweede Kamer kan dat ook niet.’ De universiteitsraad heeft acht zetels voor studenten. MVW

 

Democratiseringseisen

‘Wat als een bestuurder besluit om een nucleaire silo te bouwen in het Lipsius?’ vraagt docent Nicholas Vrousalis dinsdagavond tijdens de vierde bijeenkomst van de Nieuwe Universiteit Leiden.

Het klinkt misschien wat uit de lucht gegrepen, maar NU Leiden bespreekt haar democratiseringseisen. Zo zouden studenten en medewerkers in staat gesteld moeten worden tot het terugfluiten van bestuurders in gevallen van vertrouwensbreuk. Over dat punt en de formulering ervan is al enige tijd gesproken, wanneer uit de zaal de vraag klinkt voor welke concrete situatie dit middel eigenlijk nodig zou zijn. Promovendus Emile van Brakel haakt na Vrousalis in met een scenario dat zich werkelijk al eens heeft voorgedaan: ‘Toen Paul van der Heijden (voorganger van rector magnificus Carel Stolker, red.) Mare wilde opdoeken, had ik deze mogelijkheid maar wat graag gehad.’

Uiteindelijk wordt er ingestemd met het punt, evenals met twee andere democratiseringseisen. NU Leiden wil dat het College van Bestuur voortaan gekozen wordt door en verantwoording moet afleggen aan de universiteitsraad. De raad moet bovendien meer inspraak hebben op het beleid en afspraken met de minister. Deze punten gelden ook voor andere niveaus, zoals de faculteiten.

‘Het belangrijkst is dat we niet machteloos staan wanneer het erop aankomt, zoals de mensen aan de UvA laatst’, besluit docent Cissie Fu. MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

1 April 2015