Raad: ‘Te weinig invloed’

Benen-op-tafel-bespreking met college

5 Maart 2015

Rector magnificus Carel Stolker had de indruk dat het met de medezeggenschap in Leiden wel goed zat. Tijdens de extra universiteitsraad woensdag bleek dat medewerkers en studenten daar heel anders over denken.

De vergadering was ingelast omdat het college van bestuur en de raad graag wilden praten over de gebeurtenissen in Amsterdam.
‘Een met de voeten op de tafel gesprek’, noemde Stolker het. ‘We hebben het gevoel dat de medezeggenschap heel goed functio­neert’, aldus de rector. ‘Uit de acties in Amsterdam komt naar voren dat er een gebrek aan democratie is bij universiteiten. Volgens mij valt dat hier erg mee. Ik heb de indruk dat universiteitsraad en de faculteitsraden goed functioneren. En in de faculteitsbesturen zit een student-lid, de assessor. Die beslist echt mee. Dat is een groot verschil met de UvA waar er geen assessoren zijn.'
‘Ik proef enige zelfgenoegzaamheid bij het college’, zei Joost Augusteijn van personeelspartij Abvakabo. ‘Op de werkvloer is heel breed het idee ontstaan dat de medezeggenschap geen zin heeft, dat je toch niet echt meetelt als raadslid. Het is heel erg moeilijk om mensen voor de medezeggenschap te vinden. “Je hebt toch niets te zeggen”, krijg ik dan te horen.
‘De structuur van de medezeggenschap is er dan wellicht wel, maar het resultaat is niet goed.
We hebben een enorme informatieachterstand ten opzichte van het college. We krijgen een beleidsstuk en daar kunnen we eigenlijk alleen de scherpe kantjes afvijlen. We hebben niet echt invloed op beleid.’
Volgens Karwan Fatah-Black (Abvakabo) doet het college te weinig met de adviezen van de raad: ‘We geven dan bijvoorbeeld een positief advies maar koppelen dat aan bezwaren en aanbevelingen. Daar wordt door het college dan niets mee gedaan.’
Stolker wilde voorbeelden van adviezen die zijn genegeerd. Fatah-Black kon die niet meteen geven. ‘Als jullie het zo hoog zit, dan weet je dat toch,’ zei Stolker vervolgens.
Augusteijn liet weten dat de raad best een lijstje voor het college wilde opstellen. Stolker was best verrast door de frustratie die doorsijpelde in de opmerkingen van de raad. ‘Het heeft geen zin als de medezeggenschap niet goed werkt. Dan hebben we echt een probleem. Daar willen we iets aan doen.’ Het college beloofde dat de medezeggenschap op een eerder moment invloed uit gaat oefenen op besluitvorming. In welke vorm dat wordt gegoten, is nog niet duidelijk.
Een ander belangrijk punt voor de raad is het rendementsdenken in het hoger onderwijs. ‘Ik voel me geen student meer’, zei Mahamed Xasan van studentenpartij LVS. ‘Met name geen academische student. De maatregelen die zijn ingevoerd om studenten sneller te laten studeren zijn pijnlijk. En dan heb ik het over het bsa in het tweede jaar, het studieplan, de mentorengroepjes en het verplicht gebruik maken van de eerste tentamenmogelijkheid. Dat zijn maatregelen die niets met de academie te maken hebben. Ik verwacht meer vrijheid van de universiteit. Er is niets meer over van excelleren in vrijheid. Het is een hogeschool geworden. Daar komt de frustratie bij studenten vandaan.’
Vicecollegevoorzitter Willem te Beest: ‘De uitval van studenten was echt rampzalig hoog. En bij sommige universiteiten is dat nog steeds zo. Daar moest iets aan gebeuren.’
Stolker stelde dat het helemaal niet om rendement gaat maar om studiesucces. ‘Bij Rechten, waar ik decennia heb gewerkt, viel iets van veertig procent in het eerste jaar uit. Dat kon ons eerst geen zak schelen. Maar toen is het besef ontstaan dat je als universiteit de verantwoordelijkheid hebt om studenten door de opleiding te trekken. Als je een kuikenbroedmachine hebt waar meer dan een derde van de kuikens dood gaat, dan accepteer je dat niet en neem je contact op met de leverancier.’
Marc Hogenhuis van de LVS. ‘Het probleem is dat de meerderheid van de studenten, diegenen die het wél goed doen dus, beknot worden in hun vrijheid door maatregelen die zijn ingevoerd om de rest sneller te laten studeren. Dat irriteert.’
Sander van Diepen van BeP: ‘Het is een keurslijf. Er blijft weinig tijd over om naast de studie dingen te doen. Terwijl een werkgever juist kijkt naar wat je naast het halen van punten hebt gedaan.’
Volgens Janna Vermolen van studentenpartij SGL is het nog best mogelijk om naast de studie actief te zijn. ‘Je moet dat wel zelf aankaarten bij de opleiding. En veel studenten zijn te passief om dit soort dingen te regelen.’
De druk om sneller studenten af te leveren komt deels van het ministerie van onderwijs. ‘We zijn ook niet echt blij met de prestatieafspraken met Den Haag’, zei Stolker. ‘Maar daar staat wel iets tegenover. De enorme bezuinigingen van dit kabinet zijn aan het onderwijs voorbij gegaan.’
De rector ging ook in op de bezuinigingsplannen van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. Hij benadrukte dat in Leiden de 'kleine talen heilig en veilig zijn.' VB

Zie ook: Laat je tanden zien

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

5 Maart 2015