Studeren met handicap

12 November 2014

Voltijdstudenten met een handicap zijn dit jaar iets tevredener over hun onderwijsinstellingen.

Vooral de begeleiding is verbeterd. Over de hulpmiddelen en aanpassingen in het onderwijs zijn de studenten echter minder te spreken.
Dat blijkt uit de gebruikerstoets ‘Studeren met een handicap’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).
Uit de enquête, een onderdeel van de Nationale Studenten Enquête, blijkt dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. Het CHOI is bang dat het strengere studieklimaat, met hogere tempo-eisen en minder ruimte voor herkansingen, juist deze groep studenten extra onder druk zet. Vorige maand luidden studentendecanen de noodklok. Zij stelden dat een tegemoetkoming van 1200 euro voor chronisch zieke of gehandicapte studenten bij de afschaffing van het leenstelsel niet genoeg is, omdat de meeste studenten met een handicap niet naast hun studie kunnen werken.
Volgens het rapport heeft bijna zes procent van de voltijd bachelor wo-studenten een functiebeperking die een belemmering vormt bij het studeren. Dyslexie komt het meeste voor, maar concentratieproblemen, vermoeidheidsklachten en psychische problemen zorgen voor grotere studeerproblemen. PM

Deel dit bericht: