Staatssecretaris wil niet loten

29 Oktober 2014

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt niet dat er geloot mag worden om onderzoeks­budgetten, zo zei hij in antwoord op Kamervragen.

Subsidieverstrekker van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kan maar twintig procent van de voorstellen voor academisch onderzoek honoreren. Wetenschappers die voor financiering in aanmerking willen komen, moeten hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen die vervolgens door een NWO-commissie wordt getoetst.
Door het beperkte budget krijgt een deel van de onderzoeksvoorstellen geen geld, hoewel ze kwalitatief niet minder zijn, schreven critici onlangs. Zij pleitten voor een systeem waarin uit de stapel onderzoeksvoorstellen wordt geloot wie subsidie ontvangt, en wie niet.
Staatssecretaris Dekker is het daarmee oneens, zo blijkt uit zijn antwoord op door de SGP gestelde Kamervragen. Het beoordelingssysteem waarmee de NWO-commissie bepaalt of een onderzoek geld krijgt, maakt gebruik van peer review. Dat is ook internationaal de norm.
Uit een vorig jaar verrichte evaluatie blijkt dat NWO haar primaire taak, het selecteren van excellente onderzoekers en onderzoeksvoorstellen, ‘uitstekend en onomstreden’ uitvoert, zo stelt Dekker. Er zijn dus geen redenen om verandering aan te brengen in het huidige systeem. Directe financiering van het ministerie van Onderwijs aan universiteiten, de zogenoemde eerste geldstroom van ongeveer 1,9 miljard euro, biedt volgens Dekker een solide basis voor onderzoek.
Het voorgestelde alternatief om tussen de onderzoeksvoorstellen te loten veegt de staatssecretaris resoluut van tafel.
‘Voorstellen via een loting selecteren zou geen recht doen aan het werk van de onderzoeker en van de beoordelingscommissie. De onderzoeksvoorstellen zijn namelijk nooit geheel gelijkwaardig in kwaliteit. Ik vind het belangrijker dat er een kwalitatieve beoordeling plaatsvindt en dat wordt beargumenteerd waarom een voorstel wordt gehonoreerd of afgewezen.’ GK

Deel dit bericht:

Nieuws

Minister zat er flink naast

Dit jaar begonnen veel meer studenten aan een universitaire opleiding dan minister Van …

29 Oktober 2014