Worden studenten slimmer?

24 September 2014

Studenten van universiteiten steeds hogere cijfers, zo blijkt uit de StudentenMonitor van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

In tien jaar tijd is het gemiddelde cijfer gestegen van een 6,90 (2004) naar een 7,25 (2014).
Ook bij hbo-opleidingen stijgen de gemiddelde cijfers, maar minder snel dan aan de universiteiten. In dezelfde tien jaar gingen de gemiddelde hbo-cijfers van een 6,82 naar een 7,02. Opvallend is dat op de universiteit mannen bezig zijn met een inhaalslag. Voor het eerst sinds het bestaan van de StudentenMonitor, scoren zij gemiddeld even hoog als hun vrouwelijke medestudenten. Op het hbo doen vrouwen het nog altijd beter, al worden de verschillen daar ook snel kleiner. Uit de StudentenMonitor komt niet naar voren waar de stijging vandaan komt. Het is dus niet duidelijk of studenten slimmer zijn geworden, of dat tentamens makkelijker zijn geworden.
Ondanks de steeds hogere cijfers blijkt dat veel universitaire studenten, 41%, de studiedruk te hoog vinden. Slechts negen procent vindt de druk te laag. Toch studeert ruim de helft van de studenten minder tijd per studiepunt dan er voor staat. Vooral onder eerstejaars, hier zeggen zes op de tien minder tijd aan hun studie te besteden dan de 28 uur die staat per EC. Driekwart van de studenten werkt. 88% van hen vindt dat hun bijbaan redelijk tot goed te combineren is met de studie. GK

Deel dit bericht:

Nieuws

Minister zat er flink naast

Dit jaar begonnen veel meer studenten aan een universitaire opleiding dan minister Van …

24 September 2014