Master politicologie naar Den Haag

Geen verhuisplannen bij andere opleidingen
3 September 2014

Met ingang van 1 september is een aantal cursussen van de master­opleiding International Relations & Diplomacy naar de Campus Den Haag verhuisd.

Het is de bedoeling dat de opleiding vanaf september 2015 ook administratief bij het Centre for Professional Learning wordt ondergebracht.

De masteropleiding werd eerder al in samenwerking met het Instituut Clingendael verzorgd, dit jaar wordt het Centre for Professional Learning aan de Campus Den Haag aan de samenwerking toegevoegd. De samenwerking moet in een soepele overdracht van de administratieve en bestuurlijke taken voorzien.
Eerder benadrukten het college van bestuur en het opleidingsbestuur nog dat politicologie in Leiden zou blijven.

Als voordelen van de verhuizing noemt het faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen nu de uitgebreide netwerken van het Centre for Professional Learning en de nabijheid van de belangrijkste internationale instituten in Den Haag.

‘De nieuwe samenwerking en de uiteindelijke verhuizing van de masteropleiding naar de Campus Den Haag waarborgt de voortzetting van een hoogwaardige academische opleiding en schept nog meer mogelijkheden voor professionele training’, aldus portefeuillehouder bedrijfsvoering Menno Tuurenhout.

De masteropleiding International Relations & Diplomacy telt 25 eerstejaars en 22 tweedejaars studenten. Voor deze studenten vinden er geen inhoudelijke wijzigingen in het onderwijsprogramma plaats.

Ondanks de eerder genoemde voordelen is er geen sprake van plannen om het instituut politicologie of andere opleidingen naar Den Haag te verplaatsen.

De verhuizing van Leidse opleidingen naar de Campus Den Haag leidde eerder tot ophef. Sommige politieke partijen zetten fel in op het behoud van de opleidingen in Leiden.

Deel dit bericht:

Nieuws

Strijd tegen schurft

De GGD Hollands Midden (in Leiden) krijgt sinds twee jaar opvallend veel studenten met …

3 September 2014