Buiten de spits naar college

3 September 2014

Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat universiteiten en hogescholen hun collegeroosters aanpassen, zodat studenten buiten de spits kunnen reizen.

Onderwijsinstellingen die daar niet aan mee willen werken, ontvangen mogelijk minder geld. Dat zei de minister in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

De maatregel komt voort uit het akkoord over het leenstelsel dat in het studiejaar 2015-2016 in moet gaan. In dat akkoord ligt vastgelegd dat de ov-jaarkaart voor studenten moet blijven bestaan.
Wel dient er 200 miljoen euro op te worden bezuinigd.

Uit een rondgang van BNR Nieuwsradio bleek al dat veel hogescholen niet bepaald warm liepen voor het aanpassen van de roosters. Ook vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs van de faculteit Geesteswetenschappen Heleen Murre-van den Berg laat weten geen mogelijkheid te zien om aan de maatregel tegemoet te komen.

‘De gebouwen zijn nu al tot ver in de avond in vol gebruik. Als we vier uur per dag in moeten leveren staan er heel wat studenten op straat. Lang niet alle studenten beginnen om 09.00 uur of stoppen om 17.00 uur, maar het zijn er veel te veel om al die cursussen in het korte stuk dat overblijft te stoppen.’
Faculteitsbestuurslid en portefeuillehouder onderwijs van de rechtenfaculteit Pauline Schuyt laat weten dat het faculteitsbestuur de maatregel nog niet besproken heeft.

‘Feit is wel dat we op dit moment van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur roosteren en dat we in die tijdsperiode alle bestaande zaal- en docentcapaciteit nodig hebben, mede om aan de door de politiek gewenste contacturen te komen.

‘Om aan de wens van de minister voor wat betreft de roostering te kunnen voldoen zal er in ieder geval heel veel moeten veranderen. Ik kan nu niet overzien of het haalbaar zou zijn.’ PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Strijd tegen schurft

De GGD Hollands Midden (in Leiden) krijgt sinds twee jaar opvallend veel studenten met …

3 September 2014