Promovenditekort

13 Februari 2014

Tijdens de faculteitsvergadering van de faculteit Sociale Wetenschappen uitte faculteitsbestuurslid Menno Tuurenhout zijn zorgen om het relatief lage aantal promovendi aan zijn faculteit. Vorig jaar rondden 27 promovendi hun proefschrift af, een jaar eerder waren dat er 32. ‘In vergelijking met andere universiteiten is ons marktaandeel klein. Dat is zorgelijk met het oog op de bekostiging van de masteropleiding’, aldus Tuurenhout. De promovendi zijn van belang voor de instroom van financiële middelen, omdat universiteiten een promotiebonus van 90.000 euro per proefschrift krijgen. De faculteit denkt na over een aantal stimuleringsplaatsen voor excellente studenten.

Deel dit bericht:

Nieuws