Uit huis

12 Februari 2014

Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. De jeugdzorg doet dat pas als ’t echt mis is, bijvoorbeeld bij ernstige gedragsproblemen, of mishandeling. Het zou dan zuur zijn als het vervolgens in de nieuwe woonsituatie ook of alsnog mishandeld wordt. Leidse pedagogen zochten uit hoe vaak dat voorkomt, en schreven erover in Children and Youth Services Review.

Zij benaderden 669 twaalf- tot zeventienjarigen uit pleeggezinnen of de zogeheten residentiële zorg; dat zijn dingen als opvangtehuizen, fasehuizen, instellingen voor begeleid wonen, enzovoort. Iets meer dan de helft van de benaderden werkte mee. Maar liefst een kwart van hen gaf aan mishandeld te zijn nadat ze uit huis waren geplaatst. In tehuizen is het risico groter dan bij pleeggezinnen, wat volgens de auteurs mogelijk verklaard kan worden door de grotere veranderingen in begeleiding en leeftijdsgenoten in de tehuizen. Omgekeerd is ook de meerderheid van het personeel in de opvang van jongeren wel eens mishandeld door de adolescenten daar, merken de onderzoekers op. Aanbevelingen: Betere training voor pleegouders, maar vooral structurele veranderingen in de opvang om de kans op geweld te verkleinen.

Deel dit bericht:

Nieuws