Declaraties openbaar

1 Februari 2012

Aan de TU Delft overtrad het college van bestuur haar eigen declaratieregels voor dienstreizen. Decaan Marco Waas trad hierom af. De Universiteit Leiden zal over enkele maanden de declaraties openbaar maken.

Of ontsporingen zoals in Delft zich ook voordoen aan de Universiteit Leiden is nu nog onbekend. Het college van bestuur heeft er enkele maanden geleden -na een verzoek van de staatssecretaris aan universiteiten om alle bestuurskosten bekend te maken - voor gekozen om de declaraties samen met de salarissen van bestuurders te publiceren. Deze zullen in juni samen met het jaarverslag verschijnen. Volgens universiteitsvoorlichter Renée Merkx houden deze beslissingen geen verband met de gebeurtenissen in Delft. ‘Maximale transparantie is altijd de lijn die we kiezen.’
Of het college zich aan de richtlijnen heeft gehouden, kan Merkx nog niet zeggen. ‘Op persoonsniveau valt nu onmogelijk aan te geven of iemand weleens de richtlijnen overschrijdt. Het zal ongetwijfeld weleens zo zijn dat iemand meer krijgt, maar het zal ook weleens zo zijn dat iemand minder krijgt. Het gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.’ De regels voor declaratie door medewerkers en bestuurders zijn dezelfde. Per land en stad staat op de website bijvoorbeeld een tarieflijst voor wat de maximaal te declareren bedragen zijn voor dienstreizen. ‘Onze procedures zijn heel goed op orde.’ HB

Deel dit bericht:

Nieuws

Na 55 jaar alsnog geslaagd

Wie maakt er nu mee dat je ruim 55 jaar na dato alsnog een diploma krijgt? Het overkwam …

1 Februari 2012

Mannendagen werken niet

Vrouwendagen bij de bèta’s werken wel, maar het lukt pedagogiek niet om op …

1 Februari 2012