Opleidingen Rechten in orde

Visitatiecommissie: ‘Goed rendement in Leiden’
5 Oktober 2011

De faculteit Rechten heeft haar onderwijs goed op orde. Dat blijkt uit een visitatierapport  van kwaliteitsbeoordelaar Qanu.

De master- en bacheloropleidingen rechtsgeleerdheid en fiscaal- en notarieel recht scoorden allen minstens een voldoende volgens een onafhankelijke onderzoekscommissie.

'Op een aantal punten krijgen we zelfs het stempel “goed”,’zei Pauline Schuyt, de portefeuillehouder onderwijs van het rechtenbestuur tijdens de faculteitsvergadering van vorige week. ‘En daar zijn we blij mee, zeker in aanmerking nemende dat dit soort commissies niet snel een compliment geeft.’ Een opleiding die in orde is, krijgt meestal het predicaat “adequaat”.

De commissie beoordeelt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs. Maar bekijkt ook of de faculteit  er in slaagt  recent wetenschappelijk onderzoek toe te passen in colleges. Dat lukt vooral goed in het masteronderwijs, aldus de commissie. Die onder de indruk is van het niveau. 

De Qanu is ook tevreden over het LLP. Het begeleidingssysteem voor bachelors dat sinds 2007 bij rechten draait. De eerstejaars volgen verplicht een tutoraat, hebben vaste en verplichte werkgroepen en mogen alleen onder voorwaarden tentamens herkansen. ‘Veel faculteiten hebben problemen om de rendementscijfers te halen; hier in Leiden lukt het.’

Kritische kanttekeningen zijn er ook in het rapport. Zo ontbreekt bij de opleidingen notarieel en fiscaal recht de bachelorscriptie. ‘De vervangende werkstukken zijn te licht omk de punten die ervoor staan te rechtvaardigen, aldus de commissie. De commissie raadt de opleidingen aan een ‘volwaardige bachelorscriptie in te voeren.’

Het positieve visitatierapport wil overigens niet betekenen dat alle opleidingen van de faculteit automatisch ook door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd worden. ‘Vroeger was dit wel zo’, zei Schuyt. ‘Maar de NVAO heeft laten weten dat er nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden.’ De faculteit verwacht echter geen problemen.VB

 

Deel dit bericht:

Nieuws

Geen geld voor sneller DUO

Bellers naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stonden deze zomer lang in de wacht of …

5 Oktober 2011